Daugavpilī īsteno projektus tramvaja līnijas pārbūvei

0
474

Oktobrī sākti būvniecības darbi Daugavpilī, Smilšu iela posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai. Šeit tiks pārbūvēta ceļa braucamā daļa, gājēju zona, nomainītas tramvaja sliedes, kā arī atjaunotas inženierkomunikāciju sistēmas un veikta apzaļumošana.

Ceļa braucamās daļas un tai piegulošās teritorijas sakārtošana notiek saskaņā ar Komunālās saimniecības pārvaldes izstrādāto projektu, tramvaja sliežu renovāciju īsteno AS Daugavpils satiksme.

Projekta Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai ietvaros tiks veikta ielas posma pārbūve 0,628 km garumā. Šeit tiks atjaunots brauktuves asfalta segums, pārbūvēti krustojumi, uzlabota satiksmes organizācija, ierīkota jauna gājēju pāreja. Autostāvvietas tiks atdalītas  no ielas satiksmes telpas: posmā no Miera ielas līdz Arhitektu ielai Smilšu ielas labajā pusē tiks veidota paralēla vienvirziena brauktuve ar stāvvietām abās pusēs. Valkas un Smilšu ielu krustojumā tiks ierīkots luksofors. Brauktuve tiks atdalīta no tramvaja sliedēm.

Sabiedriskā transporta pieturas tiks atjaunotas: tajās paredzēti paviljoni ar soliņiem, krustojumos ar Miera ielu un Enerģētiķu šķērsielu paredzēts uzstādīt puķu podus. Uzstādīs arī jaunus informācijas stendus.

Tiks veikta gājēju ietvju atjaunošana, kā arī piegulošas teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi: stādījumu atjaunošanas ietvaros 22 būvdarbu gaitā nozāģēto koku vietā tiks iestādītās 35 Holandes liepas cietajā segumā un 15 Holandes liepas zaļajā zonā.

Pirms brauktuves šķērsojuma, gājēju pārejām, kā arī sabiedriskā transporta pieturvietās ir paredzēts izbūvēt brīdinošo joslu vājredzīgiem cilvēkiem.Plānots atjaunot lietusūdens kanalizāciju un pārbūvēt apgaismojuma sistēmu. Lai ziemas sezonā neradītu šķēršļus transporta satiksmei, pašlaik iesākti darbi ceļa daļā, kas neskar brauktuvi: autostāvvietu un ietvju zonā.

Līdztekus AS Daugavpils satiksme īstenos divus projektus: Tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielas posmā no Valkas un Smilšu ielu krustojuma līdz Smilšu un Jātnieku ielu krustojumam un Tramvaja līnijas pārbūve Jātnieku ielas posmā no Smilšu ielas līdz tramvaju depo teritorijai. Abu šo projektu ietvaros tiks atjaunoti esošie sliežu ceļi 1,6 km garumā, Smilšu ielas posmā darbus plāno sākt tuvāko nedēļu laikā un pabeigt nākamā gada maijā, ja netiks ņemts tehnoloģiskais pārtraukums.

Jātnieku ielas posmam šobrīd ir izsludināts iepirkums uz būvdarbiem. Veicot esošo sliežu ceļu pārbūves darbus, tiks uzlabots sliežu ceļa tehniskais stāvoklis un nomainīti kontakttīkli. Tas nodrošinās mūsdienīgu tramvaju elektroapgādes sistēmas izmantošanu, tramvaju kustības regularitāti un samazinās tehnisko avāriju risku. Tramvaja kustība kļūs līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls tiks pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabos tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu. Būvdarbu laikā plānots, ka tramvaju kustība netiks pārtraukta, tādejādi, pēc nepieciešamības, būvdarbi tiks veikti arī diennakts tumšajā laikā.