Daugavpilī sāks ceļu remontdarbus divos jaunos objektos

0
214
Foto no Daugavpils.lv

Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde parakstījusi līgumus par ceļu remonta uzsākšanu divos objektos: Avotu ielas posmā no Valkas ielas līdz Kauņas ielai un piebraucamajā ceļā pie kapiem 18. novembra ielas 124 rajonā, vēsta Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē.

Jau sākta ceļa virskārtas frezēšana Komunālo kapu teritorijā. Būvdarbu gaitā tiks nomainīta asfalta seguma virskārta uz ceļa, kas savieno Komunālo kapu kapliču un iebrauktuvi kapsētā. Darbus paredzēts paveikt pāris nedēļu laikā.

Darbi Avotu ielā sāksies nākamnedēļ un tie ir sadalīti divās kārtās: Avotu ielas pārbūve posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai un Avotu ielas pārbūve posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai. Būvdarbi Valkas-Liepājas ielu posmā sāksies jau 25. septembrī, bet, tiklīdz tiks saņemta būvatļauja no Būvvaldes – arī Tukuma-Kauņas ielu posmā.

Komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti norāda, ka pašlaik abiem Avotu ielas posmiem ir nesaistītu minerālmateriālu segums, kam novērojami dažādas pakāpes defekti, kā arī nav nodrošināta pietiekama ūdens atvade. Dažviet brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes vai arī brauktuve ir augstāka par pieguļošajiem nekustamiem īpašumiem, līdz ar to intensīvu nokrišņu gadījuma tiek pārmitrināti ceļam pieguļošie īpašumi.

Ieplānotie darbi paredz koku un krūmu zāģēšanu ar sekojošu apzaļumošanu, ierakuma/uzbēruma būvniecību, apgaismojuma, nobrauktuvju uz īpašumiem izbūvi, ceļu asfaltēšanu, ceļa zīmju uzstādīšanu. Posmā no Tukuma līdz Kauņas ielai tiks izbūvēta atvērta ūdens atvades sistēma, savukārt no Liepājas līdz Valkas ielai – slēgta ūdens atvades sistēma (lietus ūdens uztvērējakas-gūlijas), kā arī izbūvētas  asfaltētas gājēju ietves.

Abu ielas posmu pārbūves darbu izpildes termiņš ir 3 mēneši kopš darbu uzsākšanas brīža, izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus.

Kopumā šogad Daugavpils ceļu sakārtošanai paredzēti naudas līdzekļi vairāk nekā 1,3 miljonu eiro apmērā. Tranzītielu remonta programmas ietvaros P67 un P68 maršrutos atjaunots Daugavas ielas posms pretī Cietokšņa promenādei un Silenes ielas posms pie DUS INGRIDA (no Tīrumu ielas līdz Riekstu ielai). A13 maršrutā nomainītas aku lūkas 18. novembra ielas 16 rajonā un atjaunots asfalta segums  pie  Lielās-Gulbju ielas krustojuma.

No Autoceļu uzturēšanas fonda līdzekļiem tika finansēti remontdarbi Aveņu ielas posmā. Par pašvaldības līdzekļiem sakārtots Jelgavas ielas posms no Ventspils ielas līdz Valmieras ielai, Ūdens iela, Kauņas ielas posms (no Miera ielas līdz Puškina ielai) un Cietokšņa ielas daļa (no 18. novembra ielas līdz Sakņu ielai). Sakārtots arī Dostojevska ielas posma, Daugavas un Imantas ielu krustojums, 13. maršruta autobusa gala pieturas aplis Cēsu ielā, Vaiņodes-Dzintaru-Vasarnīcu ielu krustojums un citi objekti.