Daugavpils Būvniecības tehnikums maina nosaukumu

0
1469

Daugavpils Būvniecības tehnikumam tiek piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss, mainot tā nosaukumu uz Latgales industriālais tehnikums, otrdien lēma valdība.

Tehnikums esot kļuvis par profesionālās izglītības kompetences centru, kas Latgales reģionā kalpo par vienotu septiņu industriju profesionālās izglītības ieguves platformu gan Daugavpilī, gan Latgales reģiona novados un valsts līmeņa būvniecības nozares metodisko virsvadītāju, sekmējot būvniecības nozares profesionālās izglītības satura, programmu attīstības un kvalitātes pilnveidi un nodrošinot izcilības un labās prakses ieviešanu.

Tehnikumam nav programmu īstenošanas vietu citos reģionos. Kā skaidro Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), tas apliecina to, ka tehnikums ir tendēts attīstīt un stiprināt profesionālās izglītības platformu Latgales reģionā.

Sadarbībā ar ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas sektora ekspertiem tika panākta vienošanās par jaunas jomas attīstību, veidojot sinerģiju ar esošo būvniecības nozares siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju jomu, ieviešot profesionālās izglītības piedāvājumā vides iekārtu tehniķa kvalifikāciju.

Ņemot vērā iepriekš minēto un Daugavpils Būvniecības tehnikuma Attīstības un investīciju stratēģijas 2021.–2027.gadam nospraustos stratēģiskos mērķus un rīcības virzienus, Daugavpils Būvniecības tehnikuma nosaukums nomainīts uz Latgales industriālais tehnikums.

IZM skaidro, ka nosaukuma nomaiņa ļaus stiprināt vienota Latgales reģionālā profesionālās izglītības kompetences centra statusu, attīstīt potenciālo Latgales reģiona ekselences centra statusa ieguves virzienu un koncentrēt sadarbības partneru interesi, potenciālu un iesaisti profesionālās izglītības jomā.