Deviņstāvu ēkā Iecavā sākti atjaunošanas būvdarbi

0
427
Foto no iecava.lv.

Daudzdzīvokļu mājā Tirgus ielā 5 Iecavā notiek ūdensvada siltumapgādes tīklu nomaiņa, I un II sekcijā ir sākti cokola izbūves darbi, bet 2. un 3. sekcijā siltina fasādi, informē Marta Akermane-Šimiņa SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» projektu vadītāja.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, 17.jūnijā parakstīts līgums ar AS Attīstības finanšu institūciju ALTUM par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu 717 809,92 eiro no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF).

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, elektroinstalācijas sakārtošana ēkas pagrabā, ventilācijas sistēmas uzlabošana, ūdens, kanalizācijas sistēmas nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana, zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana. Kopējās projekta izmaksas tiek plānotas 1 458 004,86 eiro, tajā skaitā – būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība.

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

• siltumenerģijas ietaupījumu 43,21 kWh/т2 gadā;

• siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 45,01 CO2 ekv. T./gadā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA PRO DEV.