Komplekso risinājumu sistēma ļauj efektīvi un droši izpildīt dziļus zemes darbus dzelzsbetona pazemes objektu daļu sausajā būvē.

Izmantojot Keller diafragmas sienas un Soilcrete® horizontālo norobežojošo barjeru ar strūklas injicēšanu, var ierīkot dziļu būvbedri sarežģītā, kompaktā pilsētvidē un nelabvēlīgos gruntsūdeņu apstākļos.

Risinājumi pilsētvidē

Mūsdienās jauna objekta būvniecība blīvā pilsētvidē, vēsturiskas vai brūkošas ēkas tiešā tuvumā vairs nav nekas jauns vai pārsteidzošs. Pastaigājoties pa moderno pilsētu ielām, vērojama arhitektoniskā daudzveidība – modernu debesskrāpju formas savijas ar ēkām, kurām ir pat gadsimtiem gara vēsture.

Dziļas būvbedres ierīkošana augsti urbanizētā vidē, sarežģītos grunts un ūdeņu apstākļos ir sarežģīts inženiertehnisks uzdevums. Keller tehnoloģija samazina būvju drenāžas ietekmi uz apkārtējām ēkām – nav pārmērīgas iegrimšanas, un vienlaikus nodrošināta tranšejas pamata stabilitāte.

Izmantojot tranšejas ar augstu stabilitāti, var samazināt korpusa nobīdi un dziļās rakšanas ietekmi blīvā pilsētvidē. Tranšeju stabilitāti panāk ar vajadzīgo diafragmas sienas biezumu un atbalsta sistēmu – izplešanās griesti, īslaicīga tērauda statņu konstrukcija vai zemes enkuri.

Pazemes autostāvvietas

Gdiņa ir viena no strauji augošām Polijas pilsētām. Pēdējos gados tur daudz investēts gan dzīvojamās, gan biroju ēkās. Samazinās zemesgabalu skaits, kur nav vajadzīgi sarežģīti ģeotehniskie darbi. Tas liek investoriem iegādāties zemesgabalus ar sarežģītāku ģeometriju un grunts apstākļiem. Tie ir pievilcīgi ar attīstības perspektīvu, bet rada nopietni risināmus uzdevumus investīciju īstenošanas posmā.

Līdzīgi kā lielākā daļa Polijas pilsētu, Gdiņa saskaras ar nepietiekama autostāvvietu skaita problēmu, it īpaši centrā. Katrs dzīvokļa pircējs vai biroju ēkas īrnieks vēlas, lai viņa rīcībā būtu autostāvvieta pazemes garāžā. Tirgus pieprasīti projekti ar pazemes autostāvvietām, kas būvniecības posmā prasa dziļus izrakumus, kļuvuši par investoru ikdienu.

Horizontālā barjera

Keller ģeotehnisko produktu paketē ietilpst dziļi rakšanas balsti ar diafragmas sienām un horizontālā norobežojošā barjera, kas izgatavota ar Soilcrete® tehnoloģiju. Diafragmas sienām ir trīskārša funkcija. Tām jānodrošina sienu stabilitāte dziļā būvbedrē, garantējot pamatnes stingrību, jāierobežo gruntsūdeņu ieplūde tranšejā un jākalpo par ēkas pagraba konstrukcijas ārējām sienām. Horizontālā gravitācijas nogriežņa barjera, kas izgatavota ar Soilcrete® tehnoloģiju, ierobežo gruntsūdeņu ieplūdi tranšejā ēkas pazemes daļas būvniecības stadijā un nodrošina tranšejas dibena stabilitāti. Gravitācijas nogriežņa horizontālā norobežojošā barjera ir uzstādīta dziļumā, nodrošinot ūdens spiediena līdzsvaru ar pašas barjeras un uz tās gulošās grunts svaru.

Ja barjeras izgatavošana ir tehniski iespējama, tas ir ekonomiski izdevīgākais risinājums. Horizontālā norobežojošā barjera kopā ar rakšanas korpusa diafragmas sienām ļauj izpildīt sauso rakšanu pēc pareizas gruntsūdens līmeņa pazemināšanas tikai diafragmas sienu kontūras iekšpusē. Papildus tas neļauj drenāžai ietekmēt kaimiņu objektus.

Lietojums objektos

Pirmais piemērs apvienotajā tehnoloģijā – diafragmas siena un horizontālā sadales barjera – ir investīciju projekts Awanport. Ģeotehniskie darbi notika 2017. un 2018.gadā. Uzcelta dzīvojamā un pakalpojumu ēka Wojciech ar vienu pazemes stāvu. Pazemes garāžas dziļums ļāva projektēt konsolveida diafragmas sienas, bet lokāli apdarei būvbedres apakšā izmantota horizontāla pagaidu tērauda statņu konstrukcija. Apmēram 10m dziļumā zem zemes līmeņa izveidotā horizontālā norobežojošā barjera kopā ar diafragmas sienām norobežoja gruntsūdeņu ieplūdi tranšejā. Tas ļāva bez sarežģījumiem izveidot ēkas pagrabu.

Būvniecība centrā

Labs piemērs dziļas būvbedres izmantošanai kompaktā pilsētvidē ir Bank Polski 1929 ēka Gdiņas centrā netālu no galvenās dzelzceļa stacijas. Polijas Bankas vēsturiskās četrstāvu ēkas tiešā tuvumā pēc Moderna Holding pieprasījuma tika izgatavota 60 cm bieza diafragmas siena, lai pārklātu dziļu būvbedri un divstāvu pazemes garāžas dzelzsbetona sienu. Diafragmas sienu stabilitāti nodrošināja īslaicīgas tērauda statņu konstrukcijas divos līmeņos. Lai ierobežotu gruntsūdeņu ieplūšanu tranšejas iekšienē caur pamatni, tai visapkārt tika izveidota horizontālā norobežojošā barjera.

Ņemot vērā Polijas Bankas vēsturiskās ēkas tiešo tuvumu, blakus būvei ir izstrādāti diafragmas sienu sekciju garumi, nodrošinot rakšanas sienu stabilitāti un līdz minimumam samazinot objekta tehnoloģiskos norēķinus. Pašlaik rit ēkas virszemes daļas dzelzsbetona konstrukciju montāža.

Sofija Vališevska, Joanna Vedolovska, Dorota Jončika,* Keller Polska
Attēli no Keller arhīva
* Autoru vārdu oriģinālā rakstība – Zofia Waliszewska, Joanna Wędołowska, Dorota Jonczyk.

Pārpublicēts no žurnāla Būvinženieris decembra numura (Nr.77).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.