Dziļo pamatu ģeotehniskie risinājumi

0
182
Būvdarbi Rodzevičuvna ielā Varšavā – diafragmas sienu izbūve.

Lai rastu optimālu risinājumu liela apjoma būvju ielikšanai blīvi apdzīvotā pilsētā, ģeotehniski piemērotākās tehnoloģijas radīšanai jāņem vērā ne tikai infrastruktūra un grunts apstākļi.

Piemēru aprakstos no Polijas galvaspilsētas Varšavas apskatām Keller Polska kopā ar investoru un ģenerāluzņēmēju rastos risinājumus pazemes autostāvvietas būvei blīvi izvietotu vēsturisku ēku, pazemes infrastruktūras un daudzveidīgu grunts apstākļu dēļ.

Jānodrošina stabilitāte

Diafragmas sienu tehnoloģija labi darbojas visos apakšzemes apstākļos. Pateicoties stabilitātei tā samazina piegulošo objektu iespējamās papildu izmaksas, ja vajadzīga pārvietošana un novietošana pagaidu balsta konstrukcijas ekspluatācijas laikā. Mūsu projektos izmantotas dažādas metodes, lai mazinātu gruntsūdeņu plūsmu. Konkrēta risinājuma izvēle galvenokārt atkarīga no grunts apstākļiem un drenāžas izmaksām.

Atkarībā no būvlaukuma potenciāla, blakus esošajām ēkām un veida, tehniskajiem nosacījumiem un klienta prasībām, ģeotehnikas uzņēmums piedāvā vairākus risinājumus diafragmas sienu stabilitātes nodrošināšanai:

  • pagaidu tērauda plātņu rāmis – to horizontāli novieto pret pamatnes plāksni vai griestiem būvbedres centrālajā daļā;
  • grīdas metode – griestu fragments balstīts uz pagaidu stieņiem, kas joslas veidā izvietoti gar diafragmas sienu;
  • atsaites, sieti stiprinājumi – pagaidu vai pastāvīgi;
  • T-sekcijas.

Horyzont Praga

Pirmais piemērs ar vairākiem Kellera Polska tehnoloģiju komplektiem ir projekts Horyzont Praga Rodzevičuvna ielā Varšavā. Tā ir vairāku sekciju dzīvojamā ēka, kuras investors ir Cordia, ģenerāluzņēmējs – Kalter. Ģeotehniskie darbi objektā notika 2019. un 2020.gadā. Nams ar diviem pazemes stāviem tapa citu ēku tuvumā. Pamatu likšana notika, izmantojot 60 cm biezas diafragmas konstrukcijas, kas veidoja ēkas pazemes stāvu ārējās sienas.

Apakšzemes apstākļi zemesgabalā bija sarežģīti. Gruntsūdens līmenis bija augsts, grunts lielākā daļa nebija blīva un viendabīga. Tāpēc nevarēja izmantot vienlaidu pamatus un sienas, lai ierobežotu gruntsūdeņu ieplūšanu būvbedrē. Keller Polska ierosinātais drošākā risinājuma variants bija diafragmas sienas un horizontālās Soilcrete® jeb strūklas audzēšanas pretfiltrācijas barjeras veidošana, kas ļāva nošķirt ieplūstošos gruntsūdeņus.

Vairāki ceļi

Soilcrete® strūklas audzēšanas gravitācijas horizontālā pretfiltrācijas barjera tika konstruēta 16 metru dziļumā. Horizontālā barjera kopā ar diafragmas sienām efektīvi ierobežoja gruntsūdeņu ieplūšanu būvbedrē. Iekšpagalmu teritorijās, kur nebija plānota pazemes stāvu būvniecība, gruntsūdens spiediens pārsniedza ēkas pazemes daļas mērķa būvniecības svaru. Šajās teritorijās mikropāļi bija paredzēti pamatu plātnes noenkurošanai.

Diafragmas sienu stabilitāti nodrošināja pagaidu vienādi līmeņots tērauda statņu rāmis. Lai samazinātu iespējamo diafragmas sienas pārvietošanos un iespējamu ietekmi uz kaimiņu ēkām, tika projektēti divi pagaidu tērauda statņu līmeņi. Garākajiem balsta konstrukcijas bija paredzētas, lai samazinātu piesaistes garumu.

Labi apstākļi

Pagaidu tērauda plātņu karkasa izmantošana bija iespējama ēkas izmēra un formas, kā arī blakus esošo ēku tehniskā stāvokļa dēļ. Tās ir diezgan jaunas ēkas, ļoti labā tehniskajā stāvoklī, dzelzsbetona konstrukcijas – izturīgākas pret iespējamo nosegšanu nekā, piemēram, ķieģeļu vai saliekamās konstrukcijas.

Uzdevuma izpildes laikā neradās nekādas grūtības. Vienīgā modifikācija ģeotehnisko darbu gaitā bija darba platformas pacēluma maiņa, no kuras uzstādīja mikropāļus. Ēkas pazemes daļas būvniecība ar dažādu tehnoloģiju izmantošanu neradīja nekādas grūtības un tika pabeigta noteiktajā laikā.

Vēsturiskā vietā

Otrais piemērs – Varšavas Universitātes ēkas celtniecība Dobra ielā 55. Būve atrodas Poģesas rajonā Varšavā, Vislas tuvumā. Teritorijas vēsturiskā rakstura dēļ pirms pamatdarbu sākšana notika arheoloģiskā izpēte. Divstāvu pazemes autostāvvieta būvēta, izmantojot 60 cm biezas diafragmas sienas. Projekta pirmajā posmā diafragmas sienas veidotas uz trim būvlaukuma pusēm – no Višlana, Lipūlas un Brovarnas ielas. Pirmajā posmā diafragmas siena izmantota kā būvbedres balsts.

Lai gan gruntsūdens bija virs paredzētās rakšanas līnijas, biezā, koherentā augsne un sanesas 6–15 m dziļumā bija pietiekams šķērslis gruntsūdeņu filtrēšanai. Diafragmas sienas bija iegremdētas nogulsnēs un kopā ar apakšvirsmu ierobežoja gruntsūdeņu ieplūšanu būvbedrē.

Pagaidu enkuri

Veidu, kā nodrošināt diafragmas sienu stabilitāti rakšanas laikā, noteica ēkas būvniecības tehnoloģija. Tās konstrukcijā paredzēto siltumsūkņu dēļ bija vajadzīgi tīri urbumi būvbedrē, tāpēc pagaidu tērauda plātņu rāmja uzstādīšana virs visa pamatu laukuma izrādījās neiespējama. Darbības vieta bija stipri ierobežota, lielākajā daļā tika uzstādīti pagaidu enkuri.

Īpašs apstāklis bija vēsturiskā kanalizācijas sistēma no cara laikiem būvbedres tiešā tuvumā. Tāpēc vajadzēja stiprinājumu konstrukcijā līdz minimumam samazināt enkurošanās ietekmi uz vēsturisko objektu.

Demontē stieņus

Ģenerāluzņēmējas prasība bija izmantot PR tipa deformētu zemes noenkurošanu. Šāds risinājums ļauj turpmāk pielāgot brīvā enkura garumu – stiprinājuma stieņu daļu ārpus sasaistes zonas. Tas ir iespējams savienotājstieņa kravas nestspējas lokālās samazināšanas dēļ, proti, atbilstoša stiepļu skaita pinuma dēļ, nogriežot vienu no pinuma elementiem no sekcijas starp tā saukto brīvo garumu un sasaistes laukumu. Visas konstrukcijas stiprības parametrus izvēlas tā, lai būtu ievērota tehniskajā projektā noteiktā nestspēja.

Dziļo pamatu pabeigšana noritēja gludi, un atklātā būvbedre ļāva urbt siltumsūkņus tādā secībā un izkārtojumā, kā bija plānots. Turpinājās būvdarbi ēkas virszemes daļā, vienlaikus demontējot pazemes enkuru stieņus.

Izmantojot tikai dažas tehnoloģijas no Keller Polska risinājumu klāsta, var efektīvi un droši veidot dziļos pamatus sarežģītos grunts apstākļos ar ierobežojumiem, ko rada pazemes infrastruktūra vai blakus esošas ēkas. Atbilstīgu tehnoloģiju un iekārtu izvēle ļauj ierobežot ģeotehnisko darbu ietekmi uz būvniecības vidi un optimizēt izmaksas.

Dorota Jončika, Joanna Figiela, Joanna Vedolovska,* Keller Polska
Foto – Keller Polska

* Autoru vārdu rakstība oriģinālā: Dorota Jonczyk, Joanna Figiel, Joanna Wędołowska.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit