Dzirkaļa iesniegums par sertifikāta apturēšanu BVKB jāizskata līdz 13.aprīlim

0
149

Pārdaugavā uzbūvētā kompleksa “Z-Towers” būvekspertīzes veicējs Artis Dzirkalis apstrīdējis Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) lēmumu par viņam piešķirtā būvprakses sertifikāta apturēšanu, informē Dzirkaļa pārstāvji.

Iesniegumā Dzirkalis norāda, ka BVKB lēmums ir nepamatots, prettiesisks un tas tiek apstrīdēts pilnībā. .  Saņemtais iesniegums BVKB ir jāizskata līdz šā gada 13.aprīlim.

Par lēmuma nepamatotību liecinot virkne faktu, tostarp lietas attiecināšana uz atšķirīgu apstākļu tiesu praksi, lēmuma pamatošana ar subjektīviem ieskatiem, nevis objektīvi pastāvošu normatīvo regulējumu, nepamatota rīcība, kas ir pretrunā Sūdzību komisijas lēmumam u.c.

“Iesniegumā apkopotie fakti norāda uz to, ka BVKB pieņemtais lēmums par Dzirkaļa veikto ekspertīzi būvju kompleksā “Z Towers” ir pilnībā nepamatots un izgaismo būvniecības normatīvā regulējuma nepilnības. BVKB lēmums neapstrīd Dzirkaļa ekspertīzes atzinumu par “Z Towers” būvkonstrukciju drošumu un atbilstību projektam, bet tikai ekspertīzes veikšanā izvēlēto metodiku un tās dokumentēšanu,” norādīja Dzirkaļa pārstāvji.

Tāpat Dzirkalis vērsis uzmanību uz to, ka Rīgas pilsētas būvvalde 2020.gada 10.janvārī ēku ir pieņēmusi ekspluatācijā un atzinusi, ka iesniegtie dokumenti ir saprotami, dokumenti satur normatīvos noteikto informācijas kopumu un nav šaubu par to autentiskumu, kā arī satura kvalitāti. Nav iespējama situācija, kad institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, pieņem ēku ekspluatācijā uz dokumenta pamata, kura saturs tai nešķiet pietiekami pamatots.

Jau ziņots, ka BVKB apturējis Dzirkaļa sertifikātu ēku ekspertīžu veikšanā. No Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) datiem izriet, šogad 20.februārī BVKB apturējis 2016.gada martā Dzirkalim izsniegto sertifikātu ēku ekspertīžu veikšanā, kā pamatojumu minot “būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumu”.

Avots: https://www.tvnet.lv/6930572/z-towers-buveksperts-dzirkalis-apstridejis-bvkb-lemumu-par-buvprakses-sertifikata-apturesanu

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit