Foto – Sarmīte Livdāne

VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) pasūtītajā neatkarīgu ekspertu SIA Firma L4 veiktajā ēkas Elizabetes ielā 2, Rīgā tehniskajā apsekošanā atzīts, ka ēkas stāvoklis ir apmierinošs un tās kopējais nolietojums ir 40%, tai nepieciešams rast labāko iespējamo turpmākās izmantošanas risinājumu. Neskatoties uz virkni konstatēto neatbilstību, ekspertu vērtējumā ēka kopumā ir droša ekspluatācijai, norāda VNĪ attīstības projektu pārvaldes direktors Jānis Ivanovskis-Pigits.

Ēkas tehniskā apsekojuma pirmie dati rāda, ka brauktuves daļas, ietves, celiņu un saimniecības ēku 70 %, pamatu un pamatnes nolietojums ir  40% (tie vēsturiski izbūvēti ar c12/15 klases betonu, pagrabs nav pilnvērtīgi aizsargāts pret gruntsūdens un virsūdens nokļūšanu tajās). Nesošo sienu, ailu siju un pārsedžu kopējais nolietojums ir 35%, šuvju, hermetizācijas, hodroizolācijas un siltumizolācijas nolietojums – 70–80%. 1.stāva pārsegumu jumta segums un pīrāgs ir tehniski neapmierinošā stāvoklī, kāpņu nolietojums – 35–70%, grīdu nolietojums – 50%, iekšējā apdare un arhitektūras detaļu nolietojums 80%, ārējā apdare – dolomīta fasādes apdares plāksnes –  ir tehniski neapmierinošā stāvoklī (eksperti prognozē, ka plākšņu atdalīšanās nākotnē varētu turpināties), aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, sanitārtehniskā iekārtas ir ar 100% nolietojumu, ēkas apkures sistēma ir novecojusi – nolietojums 50%, ēkas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta ir ar 100% nolietojumu, elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaisēm ir 80 % nolietojums.

Ēkai ir E klases jeb zems energoefektivitātes līmenis. Tehniskajās telpās konstatētas azbestu saturošas vielas, kas būtu jāutilizē pārbūves vai demontāžas laikā. Eksperti konstatēja, ka drošai ēkas ekspluatācijai, jāveic regulārs jumta pārseguma slodžu monitorings. Piemēram, sniega tīrīšana, ko VNĪ nepieciešamības gadījumā veic regulāri ik gadu un rūpīgi seko, lai jumts netiktu pārslogots. Tāpat ēkā un tās teritorijā jārod vides pieejamības risinājumi.

“Tehniskās apskates atzinums sniedz priekšstatu par padomju laikos celtās ēkas patieso tehnisko stāvokli un ļaus pieņemt faktos balstītus lēmumus. Kopumā ēkas tehniskais stāvoklis nodrošina mehānisko stiprību un stabilitāti un ēkas ekspluatācija šobrīd nav apdraudēta, taču vienlaikus jāņem vērā, ka pēc ekspertu aprēķiniem ēkas pārbūvei un attīstībai atbilstoši mūsdienu biroja vajadzībām nepieciešami ap 32 miljoni eiro,” norāda Ivanovskis-Pigits.

Pilnā apmērā ekspertu SIA Firma L4 atzinums būs pabeigts un publiski pieejams tuvāko divu nedēļu laikā.

VNĪ veic visas nepieciešamās darbības atbilstoši  2020.gada 18.jūnija valdības lēmumam un īsteno Kultūras ministrijas kā Nacionālās koncertzāles projekta virzītāja deleģētos uzdevumus. Līdz tam ēka VNĪ portfelī tika paredzēta valsts iestāžu biroju attīstībai.

Līdz šim saskaņā ar iepriekšējās valdības konceptuālo lēmumu VNĪ strādāja pie plāna par Ekonomikas ministrijas un to padotības iestāžu centralizāciju – izvietošanu vienuviet ēkā Elizabetes ielā 2, tomēr divu gadu laikā projekts netika apstiprināts – ir neskaidrība attīstības projekta īstenošanas nepieciešamību, mainoties ministriem saņemtas indikācijas no lietotāja, ka lēmums tiek pārvērtēts, tādēļ faktiski šī attīstības projekta īstenošana nav uzsākta. Publiski izskanējis, ka nododot nekustamo īpašumu Elizabetes ielā 2, Rīgā, akustiskās koncertzāles celtniecībai, Ekonomikas ministrijas un tās padotības iestāžu izvietošanai tiks meklēts cits risinājums.

Latvijas radio 1 raidījums Pēcpusdiena – eksperti ēkai Elizabetes ielā 2 konstatē virkni neatbilstību, stāvokli vērtē apmierinoši:

Lasiet arī:

Valdība atbalsta Rīgas koncertzāles vietu; arhitekti ceļ trauksmi

Videvuds Ārijs Lapsa: muļķība vai pasūtījums?

EM centralizācijas projekts apturēts

Laiku maiņas simbols

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit