Ekspluatācijā pieņem jauno futbola halli Liepājā

0
258

Piektdien, 16. decembrī, Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēma ekspluatācijā LOC Futbola halli, kas uzbūvēta Liepājā, Zvejnieku alejā 2. Halles oficiālā atklāšana paredzēta trešdien, 21. decembrī.

Jauno futbola halli veido slēgta, piepūšama sporta halle, kuras kupols augstākajā punktā sasniedz 21,3 metrus, un ģērbtuves. Maksimālais pieļaujamais cilvēku skaits hallē ir līdz 500 cilvēkiem, ieskaitot ģērbtuvju blokā, kur var uzņemt līdz 250 cilvēkiem.

Līdz ar jaunās slēgtās futbola halles būvniecību Liepājas pilsētas un reģiona jaunie futbolisti iegūst jaunu attīstības impulsu, jo halle spēj nodrošināt labus treniņu apstākļus visa gada garumā, ne tikai vasaras sezonā. Kopumā Liepājā ar futbolu nodarbojas aptuveni 650 bērnu – gan Futbola skolā, gan dažādās interešu izglītības programmās un bērnudārzos. Līdz šim ziemā treniņi tika pārtraukti vai pārcelti uz sporta zālēm, kas nebija piemērotas futbolam, tādēļ bija būtiski bērniem un jauniešiem nodrošināt kvalitatīvu un nepārtrauktu treniņu procesu jebkuros laikapstākļos.

Līgums par būvdarbiem ar SIA UPTK projekta Slēgtā futbola halle un teritorijas labiekārtojums Zvejnieku alejā 2, Liepājā realizēšanai tika noslēgts 2022. gada 1. aprīlī.