EM sāk vērtēt iniciatīvu “Konsultē vispirms”

0
1

Neraugoties uz korekcijām, kuras visu mūsu dzīvē ieviesa vīrusa Covid-19 izraisītās sekas, arī šogad Ekonomikas ministrija (EM) vērtēs valsts uzraudzības iestāžu panākumus Konsultē vispirms principa ieviešanā.

No 2020.gada augusta līdz novembrim notiks Konsultē vispirms iniciatīvas ieviešanas trešais novērtējums, kura ietvaros uzņēmēji kā valsts iestāžu klienti aicināti sniegt savu vērtējumu par to, kā valsts iestādēm veicies ar Konsultē vispirms principa ieviešanu ikdienas darbā iepriekšējā periodā.

Iniciatīva Konsultē vispirms sākta 2017.gadā ar vīziju radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā, kur prioritāte ir uz klientu orientēta valsts pārvalde. Kopumā no iniciatīvā iesaistītajām iestādēm, novērtējumā tiek vērtētas 22 uzraugošās valsts iestādes.

Konsultē vispirms mērķis ir nodrošināt labāku savstarpējo sapratni starp uzņēmējiem un uzraugošajām iestādēm, uzsverot, ka valsts iestāžu galvenais pienākums ir būt uzticamiem palīgiem un sadarbības partneriem Latvijas uzņēmējiem, nodrošinot, ka uzņēmēji zina savus pienākumus un izprot piemērotos sodus. Konsultē vispirms principa ieviešana ļauj sasniegt labākus rezultātus normatīvo aktu ievērošanā un sekojoši nodrošināt godīgu konkurenci tirgū, tādējādi radot stabilu, investīcijām labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

Iepriekšējā gadā klienti pozitīvi novērtēja iestāžu iecietību jauno tiesību aktu prasību ieviešanā un iespēju pašiem novērst konstatētās nepilnības. Klienti ar pozitīvu vērtējumu izcēla arī laipnu un atsaucīgu komunikāciju no iestāžu puses, kā arī mūsdienīgu informācijas nodošanas kanālu izmantošanu. Pagājušajā gadā Konsultē vispirms indeksa vidējais vērtējums sasniedza gandrīz 80 no 100 indeksa punktiem (gadu iepriekš – 78 punkti),  norādot uz kopējā novērtējuma pozitīvu pieaugumu 22 iestāžu vērtējumā.

EM informē, ka valsts iestāžu klienti tiks aptaujāti telefoniski un elektroniski ar 17 jautājumu palīdzību, lai noskaidrotu viedokli par principa Konsultē vispirms ievērošanu iestāžu ikdienas darbā. Aptauja ietver informāciju par uzraudzības prasību skaidru un konsekventu interpretāciju, sankciju piemērošanas proporcionalitāti pārkāpumiem un iespēju brīvprātīgi novērst neatbilstības, kā arī iespēju ātri un ērti saņemt konsultāciju un izmantot valsts iestāžu nodrošinātos pašnovērtējuma rīkus, saņemt savlaicīgus atgādinājumus par veicamajām darbībām un termiņiem un piedalīties iestādes rīkotajās apmācībās.

Papildus klientu vērtējumam ir paredzēts darbinieku vērtējums un iestāžu pašvērtējums, kura ietvaros iestāžu vadītāji pēc vienotas metodoloģijas novērtēs savu iestāžu atbilstību Konsultē vispirms vadlīnijās ietvertajiem kritērijiem. Konsultē vispirms novērtējumu papildinās piesaistītie neatkarīgie eksperti, kas sniegs savus ieteikumus iestādēm iniciatīvas kvalitatīvākai ieviešanai.

Apkopotie rezultāti iestādei dos iespēju izvērtēt līdz šim īstenoto sadarbības un komunikācijas praksi, kā arī saņemt individuālas rekomendācijas, kas palīdzēs pilnveidot un uzlabot iestādes darbu ar klientiem. Novērtējuma rezultāti un uzņēmējiem atsaucīgākās uzraugošās iestādes tiks paziņotas šā gada novembrī.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit