Šajā vasarā Cēsīs apmeklētājiem tiks atklāta patiesi unikāla ēka – Kosmosa izziņas centrs – enerģētiski pašpietiekama būve, kurā izveidots interaktīvs starptautiska līmeņa izziņas, izklaides un jēgpilnas atpūtas centrs.

Jau tagad jaunuzceltā ēka ir labs apliecinājums tam, kā ar inovatīviem risinājumiem mūsdienās iespējams būt energoneatkarīgiem un saudzēt dabu. Ēka projektēta atbilstoši ilgtspējīgas būvniecības prasībām ar zemu enerģijas patēriņu.

Kosmosa izziņas centram ir trīs stāvi, katrs paredzēts noteiktām aktivitātēm un ekspozīcijām. Centra galvenais un lielākais eksponāts būs Starptautiskās kosmosa stacijas replika divu stāvu augstumā. Pirmā stāva ekspozīcijas saturs vairāk orientēts uz vizuālu pieredzi, bet otrajā stāvā apmeklētājus gaida interaktīvas aktivitātes un dažādu uzdevumu veikšana atbilstoši dabaszinātņu un tehnoloģiju tēmai. Trešais stāvs paredzēts praktiskām un aktīvām nodarbēm.

Jaunais centrs tapis pēc Cēsu novada pašvaldības ieceres saskaņā ar projektu Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām. Būves meta autors bija Lauder Architects & ALPS ainavu darbnīca, būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica inženieru birojs CMB, līgums par būvdarbu veikšanu tika noslēgts ar PS RERE BMV, bet būvuzraudzību nodrošināja Firma L4.

Projekta kopējās izmaksas sasniedza 9 597 786,38 eiro, un kopumā tā īstenošanas rezultātā tiks panākts oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 15,813 t CO2 ekv./gadā.

Kosmosa izziņas centra sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Ilze Sestule stāsta, ka 2017.gadā tika izsludināts metu konkurss, kurā žūrija izvēlējās ēkas vizuālo tēlu. Kopumā ideja bija izveidot interaktīvu starptautiska līmeņa zinātnes un atpūtas centru, kas piedāvātu izziņas un izklaides iespējas vismaz divu pilnu dienu garumā un ko gadā apmeklētu vismaz 100 tūkstoši cilvēku.

Konkursa mērķis bija, izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, iegūt iespējami labākos priekšlikumus, ko varētu ņemt par pamatu Cēsu Kosmosa izziņas centra būvprojekta izstrādei, nodrošinot objekta funkcijai un projekta budžetam atbilstošu arhitektonisko un funkcionālo risinājumu, paredzot augsta līmeņa energoefektivitātes risinājumus, kvalitatīvu publiskās ārtelpas un tās objektu izveidošanu teritorijā, kā arī risinot Cēsu Kosmosa izziņas centra gājēju un transporta organizāciju.

«Žūrija par konkursa uzvarētāju atzina SIA Acitektura, norādot, ka darba autori bija veikuši nopietnu situācijas analīzi, kas atspoguļojas ne tikai ēkas novietojumā un tālākajās attīstības iespējās, bet arī labiekārtojuma un transporta risinājumu priekšlikumos. Žūrija bija ņēmusi vērā nodomu, ka nākotnē pēc līdzīga arhitektoniskā paņēmiena varētu pārbūvēt arī citas Cīrulīšu teritorijas vēsturiskās ēkas,» stāsta I.Sestule.

Meta ideju tālāk attīstīja un būvprojektu izstrādāja inženieru birojs CMB. «Pasūtītājs bija detalizēti norādījis sasniedzamos rādītājus, izmantojamos materiālus un tehnoloģijas, tāpēc būvprojekta izstrāde neradīja grūtības. Tiesa, meta autori ēkas eksterjerā bija vairāk izmantojuši koku un koka struktūru, bet mums uzdeva strādāt ar metālu un metāla konstrukcijām. Tas būtiski mainīja ēkas vizuālo noskaņu, salīdzinot ar meta risinājumu,» atzīst arhitekte Zane Koroļa, CMB Arhitektūras nodaļas vadītāja.

Jāatzīmē, ka sākotnēji meta būvapjomu realizācija bija paredzēta divās kārtās – lielais būvapjoms un mazais būvapjoms –, taču līdz īstenošanai nonāca tikai lielais būvapjoms jeb I kārta. Tas savā ziņā sarežģīja uzdevumu, jo, kā saka Z.Koroļa, «bija izaicinājums, nemainot meta koncepciju, projektēt Kosmosa centru, kas ir realizējams vienā būvniecības kārtā un tajā pašā laikā radītu patstāvīgas, pabeigtas ēkas sajūtu».

Jāatzīmē, ka Kosmosa izziņas centra projekts tika izstrādāts BIM vidē, kas ļāva ātrāk pamanīt iespējamās kļūdas, precizēt nepieciešamo materiālu izmērus u.c.

Foto – Lauris Mihailovs, Ilze Sestule, SIA CMB arhīvs

Visu rakstu lasiet žurnāla Būvinženieris aprīļa numurā (Nr.91).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.