Patlaban pasaule ieiet ilgtspējīgas un zaļas enerģijas laikmetā, piedzīvojot lielu enerģētikas krīzi.

Nozares eksperti prognozē, ka pāreja nebūs vienkārša, un tuvākajās desmitgadēs saskarsimies ar jauniem sarežģījumiem. Situācijā, kad elektroenerģijas cenas ir kāpušas vairākkārt, gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi ir spiesti meklēt efektīvākus energopārvaldības veidus un mainīt patēriņa paradumus.

Par trešdaļu efektīvāk

Rūpniecības uzņēmumi un ēkas mūsdienās varētu būt pat par 30% efektīvākas, ja enerģijas pārvaldībā izmantotu viedos risinājumus.

Paradoksāli, bet elektroenerģijas patēriņa pārvaldība daudzos uzņēmumos vēl arvien atrodas viduslaikos. Ļoti liela daļa uzņēmumu un namu apsaimniekotāju joprojām neuzrauga un neanalizē datus par komunālo pakalpojumu un iekārtu enerģijas patēriņu. Tas neizbēgami palielina izmaksas, rada risku drošībai un darbības efektivitātei.

Pirmais solis uz efektīvāku enerģijas pārvaldību ir datu analīze, lai noteiktu enerģijas zudumus. Šogad uzņēmums Schneider Electric iepazīstināja ar jaunas paaudzes inovatīvu risinājumu – EcoStruxure™ Panel Server. Tas ir serveris, ko uzstāda elektroapgādes sadalnēs, un tas darbojas kā elektrosistēmas smadzenes: uzrauga visu ēkas elektroapgādes sistēmu, brīdina par tīkla kļūmēm, uztur tīkla IT drošību un sniedz viegli uztveramas datu vizualizācijas, kas ļauj ātri samazināt enerģijas patēriņu procesos, kur tā izlietota neefektīvi.

Plašāka datu apmaiņa

Straujie digitalizācijas tempi dažādās nozarēs paātrina arī viedo tehnoloģiju attīstību. Līdz 2030.gadam internetam pieslēgtu ierīču skaits būs mērāms miljardos, padarot ēkas elektroapgādes sistēmas integrāciju kopējā tīklā par normu. Tā visas ierīces var savstarpēji komunicēt un apmainīties ar informāciju ne tikai savā starpā vai mākonī, bet arī ar citām sistēmām, kļūstot par biznesa stratēģijas stūrakmeni jebkurā organizācijā. EcoStruxure™ Panel Server ļauj uzņēmumiem daudz efektīvāk pārvaldīt elektroenerģijas sistēmu, samazinot izmaksas un dīkstāves laiku tīkla traucējumu dēļ, uzlabot kiberdrošību, novērst ugunsbīstamību.

Panel Server piedāvā jaunu energopārvaldības standartu, kas ērti uzstādāms lielās ēkās, izglītības un medicīnas iestādēs, datu centros un ražošanas uzņēmumos. Nākamās paaudzes ierīci var integrēt jebkurā biznesa vadības platformā vai Schneider Electric sistēmā EcoStruxure Power Monitoring Expert, kas atklāj vēl plašākus datus.

Kontrolē jaudu

Inteliģents jaudas pārvaldības risinājums novērš neredzamās izmaksas, proti, viedās elektroenerģijas sadales sistēmas ļauj ne tikai noteikt, kur enerģija izmantota neefektīvi, bet arī daudz precīzāk kontrolēt vajadzīgo jaudu. Tas palīdz ražošanas uzņēmumos izvairīties no dīkstāves tīkla pārslodzes dēļ un papildu izmaksām, ko rada neefektīva jaudas izmantošana.

Uzņēmumi tā var risināt arī citus uzdevumus. Piemēram, ja rūpnīcā paredzēts uzstādīt jaunu robotizētu ražošanas līniju, inženieri nav pārliecināti, vai tīkla jauda būs pietiekama jaunajām iekārtām. Nereti jānolīgst eksperti dārgiem auditiem. Instalējot viedo programmatūru, piemēram, Schneider Electric Power Monitoring Expert, uzņēmuma speciālisti var nekavējoties nolemt, vai ar esošo pieslēguma jaudu būs gana, lai uzstādītu jaunās iekārtas, vai arī vajadzīga elektrosistēmu modernizēšana.

Novērš izšķērdēšanu

Jaudas uzraudzības rīks nodrošina vairāk nekā 60 dažādas atskaites par elektroenerģijas rezervēm, elektrības rēķiniem, enerģijas patēriņu konkrētos laikposmos u.c.

Digitālie elektroenerģijas pārvaldības rīki palīdz uzņēmumiem ne tikai izvairīties no enerģijas izšķērdēšanas, bet arī efektīvāk izmantot tās resursus.Ja viedie risinājumi kļūtu par jauno energopārvaldības standartu visās uzņēmējdarbības jomās, mēs varētu vieglāk risināt enerģētikas krīzes radītos sarežģījumus un nodrošināt visa elektrotīkla stabilitāti. Tas patlaban saskaras ar ļoti nopietniem traucējumiem, kuri nākotnē tikai pieaugs, kad tīklam pieslēgsies arvien vairāk atjaunīgās enerģijas ražotāju.

Igors Golubevs, Schneider Electric
Attēli no uzņēmuma arhīva