“Eolus” iecerējis vēja elektrostaciju parku arī Talsu novadā

0
779
Attēls ilustratīvs

SIA Eolus, kas plāno attīstīt vēja elektrostaciju parkus Dobeles un Tukuma novadā, Talsu novada Dundagas pagastā iecerējis attīstīt vēja parku Valpene, kas ik gadu varētu saražot ap 700–1000 gigavatstundu (GWh) zaļās enerģijas, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

Plānoto vēja parku Valpene ir paredzēts izbūvēt Talsu novada centrālajā daļā netālu no Dundagas, un tā attīstītājs ir Eolus meitasuzņēmums SIA Valpene wind. Vēja parka vietas izvēli noteica piesaistīto ekspertu sniegtās rekomendācijas, ievērojot prasības vēja parku izvietošanai, kas noteiktas normatīvajos aktos. Šovasar Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, un novembrī paredzēta arī sabiedriskā apspriešana.

Iecere veidot vēja parku Dundagas novadā radās jau 2015.gadā, kad plānotajam vēja parkam tika sākts ietekmes uz vidi novērtējuma un lokālplānojuma izstrādes process. Tomēr sākotnēji plānotā ieceres virzība aizkavējās, risinot dažādus jautājumus, kas saistīti ar vēja parka plānošanu, kā arī plānotā parka tuvumā esošo dabas vērtību apzināšanu.

“Vairāku gadu garumā, veicot padziļinātu teritoriālo izpēti, tieši Dundagas reģions ir uzrādījis augstu potenciālu vēja parka attīstībai. Tā kā Dundagā visu cauru gadu ir augstas vēja plūsmas, tas ļauj šajā teritorijā izveidot rentablu un ekonomiski pamatotu vēja parku, kas būs ieguvums ne tikai vietējām kopienām, bet sabiedrībai kopumā,” norāda Eolus valdes loceklis Gatis Galviņš.

Viņš skaidro, ka zaļākas enerģijas izmantošana ir aktuāla arī visiem Latvijas ražotājiem, it īpaši tiem, kuri eksportē savu produkciju uz Eiropas valstīm.

“Mēs jau tagad redzam, ka pieaug to valstu skaits, kas izvirza un tuvākajā laikā izvirzīs prasības zaļās enerģijas izmantošanai arī importētās produkcijas ražošanā, proti, ja vēlēsimies saražotās preces eksportēt, to ražošanā būs jāizmanto zaļā enerģija,” uzskata Galviņš.

Kopējā vēja parka teritorija aizņems aptuveni 22 kvadrātkilometrus, kuru galvenokārt veidos mežu zemes ar atsevišķiem lauksaimniecībā izmantojamo zemju blokiem. Vēja parkā plānots izbūvēt līdz 40 vēja elektrostacijām, un vienas turbīnas jauda provizoriski būs lielāka par sešiem megavatiem. Plānots, ka Dundagas vēja parks ik gadu varētu saražot ap 700–1000 GWh zaļās enerģijas – šādu enerģijas apjomu gadā patērē vairāk nekā 350 000 mājsaimniecību.

Plānotā vēja parka teritorijā neatradīsies dzīvojamās ēkas, sabiedriski nozīmīgas būves un ar saimniecisku darbības veikšanu saistītas būves. Attālums no vēja elektrostacijām līdz tuvākajiem ciemiem būs lielāks par diviem kilometriem un dzīvojamās mājas no stacijām neatradīsies tuvāk par 800 metriem.

Līdz parka būvniecības sākšanai paredzēts īstenot vairākus projekta attīstības procesus, tajā skaitā novembrī plānojot sabiedrisko apspriešanu ar iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem un citiem interesentiem. Šis un nākamais gads tiek veltīts tam, lai rūpīgi izpētītu to, cik stacijas plānotajā teritorijā būs iespējams izvietot, kur tās izvietot labāk, lai pēc iespējas mazāk traucētu gan apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem, gan dabai.

Galviņš skaidro, ka liela nozīme staciju novietojuma plānošanā būs arī vietējo zemes īpašnieku viedoklim – kur labāk novietot staciju, kā plānot ceļu tā, lai tas der ne tikai stacijai, bet arī mežsaimniecībai. Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes tiks meklētas gan sarunās ar zemes īpašniekiem, gan uzklausot ekspertu ieteikumus.

Ja visi procesi virzīsies raiti, tad par parka būvniecības sākšanu varēšot sākt domāt 2024.gadā.

Eolus uzsver, ka Latvijā vēja enerģijas ražošanai un ieguvei ir ļoti liels potenciāls, kas nākotnē var sniegt praktisku ieguvumu ikvienam iedzīvotājam.

“Spējot pašiem saražot elektrību, stiprinām savu enerģētisko drošību un neatkarību, ļaujot ievērojami labāk pārvarēt elektroenerģijas tirgus svārstības, kādas tās vērojam šobrīd, strauji pieaugot elektrības cenām,” pārliecināts Galviņš.

Jau ziņots, ka oktobra beigās Dobeles novada dome neakceptēja Eolus meitasuzņēmuma SIA Dobele Wind ieceri par vēja elektrostaciju parka Dobele būvniecību novada teritorijā.

Pirms tam arī Tukuma novada dome pieņēma citam meitasuzņēmumam – SIA Pienava Wind – nelabvēlīgu lēmumu, taču Pienava Wind vērsās tiesā. Tiesa lēma apmierināt Pienava Wind pieteikumu par Tukuma novada domes lēmuma atzīšanu par prettiesisku un nosprieda uzdot Tukuma novada domei izdot Pienava Wind labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu akceptēta Pienava Wind paredzētā darbība – vēja elektrostaciju parka Pienava būvniecība Tukuma novadā.

Tukuma novada lēma apstrīdēt tiesas lēmumu, ar kuru apmierināts Pienava Wind pieteikums par vēja elektrostaciju parka Pienava būvniecību Tukuma novadā.