Attēls ilustratīvs

Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi divās ES fondu atbalsta programmās – Atbalsts nodarbināto apmācībām un Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti, precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Latvijas ekonomikā arvien vairāk izjūtama darba spēka nepietiekamība, līdz ar to ieguldījumi cilvēkresursos uzņēmējiem ir būtiski. Pieprasījums pēc ES fondu atbalsta nodarbināto apmācībām no komersantu puses ir augsts, tādēļ šobrīd komersanti var saņemt atbalstu savu darbinieku kvalifikācijas celšanai. Apmācības organizē attiecīgās nozares biedrība vai nodibinājums, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

ES fondu atbalsta programmā Atbalsts nodarbināto apmācībām veikti grozījumi pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanas kārtībā otrās atlases kārtā iesniegtajiem projektu iesniegumiem, kuru izvērtēšana uzsākusies 2019.gada decembrī, lai uzreiz varētu atbalstīt visus saņemtos projektu iesniegumus, kas atbilst visiem noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Tāpat tiesiskās noteiktības nodrošināšanai grozījumos MK noteikumos atrunāts, ka pievienotās vērtības nodokļa izmaksas par organizētajām apmācībām nav iespējams segt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda izmaksām, jo šādas izmaksas Eiropas Komisijas vadlīniju par nosacījumiem pievienotās vērtības nodokļa izdevumu attiecināšanai un līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības budžeta izpratnē ir atzīstamas par neattiecināmajām izmaksām. Izņēmums attiecināms uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv:

  • Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr. 617 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi;
  • Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr. 365 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi.