ES fondu finansējumu plāno ieguldīt reģionālajā kultūras infrastruktūrā

0
82
Valmieras teātris. Attēls ilustratīvs

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) un Cēsu novada pašvaldību sagatavot projektu iesniegumus Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņemšanai, kas paredzēts Valmieras drāmas teātra attīstībai un Nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanas infrastruktūras izveidei Cēsīs. Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums abu projektu īstenošanai – 12,46 miljoni eiro, informē CFLA.

Kultūras ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā paredzēts, ka no ERAF līdzekļiem VNĪ Valmieras drāmas teātra attīstībai varēs saņemt 4 250 000 eiro, savukārt Nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanas infrastruktūras izveidē Cēsu novada pašvaldība varēs ieguldīt 8 207 243 eiro ES fondu finansējuma.

ES fondu programma veidota, lai uzlabotu un attīstītu nacionālas vai reģionālas nozīmes kultūras infrastruktūru, kas nodrošina profesionālās mākslas darbību vai atmiņas institūcijas funkciju, uzlabojot publiskās vides kvalitāti, veicinot esošo pakalpojumu pilnveidi un jaunu pakalpojumu izveidi.

Finansējumu varēs izmantot infrastruktūras būvniecības darbiem, saistītās teritorijas labiekārtojumam un kultūras infrastruktūras saturiskā piedāvājuma pilnveidošanai, attīstot sabiedrībai piedāvāto pakalpojumu klāstu.

Noteikts, ka projektu īstenošanā jāievēro jaunā Eiropas Bauhaus principi: estētika, ilgtspēja, iekļautība, tai skaitā iekļaujot publiskās ārtelpas attīstības risinājumus apkārtējā ainavā, nodrošinot dabā balstīto risinājumu un universālā dizaina principu ievērošanu.

Projekta iesniegums VNĪ jāiesniedz CFLA līdz 2024.gada 29.februārim, bet Cēsu novada pašvaldībai – līdz 2024.gada 1.jūlijam. Projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2029.gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.