Esplanādes celiņiem atjaunos segumu

0
614

Rīgas pašvaldība plāno Esplanādes gājēju celiņu seguma atjaunošanu, kam piešķirts kopējais finansējums aptuveni 800 tūkstošu eiro apmērā. Ņemot vērā parka kopējo platību un stāvokli, pašvaldība paredzējusi uzsākt darbus gājēju celiņu seguma atjaunošanai trijās no septiņām parka zonām, atbilstoši piešķirtajam finansējumam, informē Rīgas domes Komunikācijas pārvalde.

Esplanāde ir daļa no UNESCO pasaules kultūras mantojuma. Veicot seguma maiņas darbus parkā netiks aizskartas vai bojātas esošās kultūras vērtības. Liels solis pretī mērķim, uzlabojot Esplanādes vizuālo tēlu, ir jauna un vienāda betona bruģakmens seguma ieklāšana uz gājēju celiņiem līdzšinējo vienpadsmit dažādo un gadu gaitā nolietoto vietā.

Gājēju celiņu atjaunošanu vispirms veiks zonā gar Kalpaka bulvāri, pusaplī ap Latvijas Mākslas akadēmijas ēku. Savukārt darbu otrajā kārtā seguma maiņa notiks, sākot no Kalpaka un Brīvības bulvāru stūra gar strūklakām un soliņiem līdz Raiņa piemineklim.

Pašreizējie aprēķini liecina, ka pirmajā kārtā nomainīs 1224 kvadrātmetrus seguma, bet otrajā kārtā – 5868 kvadrātmetrus. Tas kopā aptver 7092 kvadrātmetrus lielu platību. Papildus celiņu seguma nomaiņai, darbu otrajā kārtā deviņiem vēsturiskajiem soliem  paredzēts nomainīt sēdvirsmas dēļus, kā arī parka apmeklētāju ērtībām uzstādīt 16 jaunus solus ar atzveltnēm un 18  atkritumu urnas. Parkā esošās granīta apmales gar celiņiem tiks saglabātas.

Plānots, ka būvniecības darbi pirmajā kārtā izmaksās 151 tūkstošus eiro, savukārt otrajā kārtā – 650 tūkstošus eiro, informē Rīgas domes Mājokļu un vides departaments. Darbu izmaksās iespējamas izmaiņas, ņemot vērā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes ieteikumus par izmantojamiem materiāliem.

Lai sāktu būvdarbus nepieciešams veikt apjomīgu sagatavošanās un saskaņošanas procesu, kas, pirmkārt, nozīmē paskaidrojuma raksta sagatavošanu un saskaņošanu ar 16 institūcijām, piemēram, SIA Tet, AS Sadales tīkls, SIA Rīgas meži un citām. Lai projektēšanas un pēc tam skaņošanas darbi neiekavētos, dažādi jautājumi, kas rodas paskaidrojuma rakstu izstrādes laikā tiek skaņoti ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi.

Tuvākajā laikā noslēgsies pirmās kārtas projekta izstrāde un labvēlīgu laikapstākļu gadījumā, pirmās kārtas būvdarbus plāno sākt šī gada pēdējos mēnešos. Visus darbus pašlaik paredzēts pabeigt 2022.gada laikā.

Lai veiktu gājēju celiņu segumu maiņu, nav nepieciešams būvprojekts, tomēr vairākas institūcijas tehniskajos noteikumos ir uzstādījuši tādas prasības, kas būtu attiecināmas uz būvprojektu. Tas nozīmē papildus, iepriekš neparedzētu darbu veikšanu projektēšanā un potenciālas izmaiņas kopējās izmaksās.