Februārī kopējais būvniecības izmaksu līmenis nemainījās

0
286

Šī gada februārī, salīdzinot ar janvāri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā nemainījās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati par pēdējo mēnesi pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 0,9 %, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 0,4 %, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,2 %.

Februārī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja darba samaksas pieaugums montētājiem, elektriķiem un ceļa būves un mākslīgo būvju palīgstrādniekiem. Pazeminošā ietekme bija cenām būvmateriāliem, kas saistīti ar transporta objektu būvniecību.

Salīdzinot ar 2019. gada februāri, būvniecības izmaksas palielinājās par 2,4 %. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 8,5 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,9 %, bet būvmateriālu cenas pieauga par 0,7 %.

2020. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2019. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 90 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 36 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.