FM sagatavots nekustamā īpašuma objektu aplikšanas ar nodokļiem izvērtējums

0
34
Attēls ilustratīvs

Finanšu ministrija izstrādājusi nekustamā īpašuma objektu aplikšanas ar nodokļiem izvērtējumu un iespējamos rīcības scenārijus, informē ministrijā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) mērķis ir nodrošināt ieņēmumus pašvaldībai, lai tā varētu sniegt tās administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotajiem kvalitatīvus un piemērotus pakalpojumus infrastruktūras, drošības, sociālās vides, izglītības un kultūras jomā, kā arī nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu nekustamā īpašuma izmantošanu. NĪN ir uz objektīvu nodokļa bāzi – kadastrālo vērtību – balstīts nodoklis, kas nodrošina stabilus, samērīgus un ilgtermiņā paredzamus ieņēmumus pašvaldībai.

Materiāls ir izstrādāts kā pamats nodokļu politikas uzstādījumiem, kas tiks ietverti valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 2024. – 2027. gadam, un tā izstrādē ir ņemti vērā Nodokļu politikas pilnveidošanas koordinēšanas grupas sanāksmēs izteiktie viedokļi un priekšlikumi. Izvērtējums sniedz plašu, datu analīzē balstītu ieskatu attiecībā uz NĪN ieņēmumiem, to sadalījumu pa pašvaldībām, nekustamā īpašuma kadastrālajām vērtībām, NĪN administrēšanas izmaksām, NĪN atvieglojumiem, modelētajiem NĪN ieņēmumiem pēc maksātāja veida (fiziska vai juridiska persona), izmantojot Valsts zemes dienesta sniegtos datus par īpašumu kadastrālajām vērtībām un atbilstošo īpašumtiesību vai valdījuma tiesību sadalījumu starp fiziskām un juridiskām personām pa īpašumu veidiem valstspilsētu un pašvaldību griezumā), kā arī ar nekustamo īpašumu un kadastrālo vērtību saistītajiem citiem maksājumiem, nekustamā īpašuma tirgus attīstību. Tāpat izvērtējumā apskatīti dažādi apsvērumi saistībā ar NĪN politiku.