Forumā pārrunā iniciatīvas “Konsultē vispirms” aktualitātes

0
312

Vakar, 8.oktobrī, notika ikgadējais foruma par Konsultē vispirms principa ieviešanu klientu apkalpošanā un pārmaiņu veicināšanā, informē Ekonomikas ministrija.

Valsts uzraugošo iestāžu un uzņēmēju pārstāvji pārrunāja aktualitātes uzņēmējdarbības uzraudzībā un sadarbībā ar klientiem, jo īpaši akcentējot attālinātās un digitālās pieejas darbam, kas šogad līdz ar Covid-19 ierobežojumiem tika plaši piemērotas ikdienas darbā abās pusēs.

“Mērķtiecīgi strādājot pie Konsultē vispirms ieviešanas uzņēmējdarbības uzraudzībā, pēdējo trīs gadu laikā esam ielikuši spēcīgu pamatu valsts pārvaldes kultūrai, kas balstās uz abu pušu – valsts un uzņēmēju – sadarbību un atbildīgu rīcību. Esmu pārliecināts, ka tas paaugstinās uzņēmēju uzticēšanos valsts pārvaldes institūcijām un sekmēs uzņēmēju saistību izpildi pret valsti un sabiedrību, kāds arī ir Konsultē vispirms principa mērķis,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

“Pārmaiņu ieviešana savos ikdienas paradumos nav viegla – pirmām kārtām, mums jānotic, ka tās dos pozitīvu rezultātu, tad tās jāpieņem, jāmaina sava attieksme, un tikai tad mainīsies rīcība. Tāpēc saku lielu paldies iestādēm par noticēšanu savai spējai mainīties, par ieguldīto darbu, mainot attieksmi un rīcību pret klientiem – uzņēmējiem, kas ir mūsu ekonomikas pamats. Aicinu uzraugošās iestādes neapstāties pie sasniegtā un turpināt iesāktās pārmaiņas, arvien vairāk plašāk attīstot dažādu digitālo rīku piemērošanu ikdienas darbā, lai pat atrodoties distancē, varam kļūt vēl tuvāki, vēl pieejamāki sadarbībai un atbalstam uzņēmējiem,” turpina ministrs.

Foruma ietvaros Trivium biznesa vadības treneris Kaspars Kauliņš stāstīja par iniciatīvas vērtībām un pieredzes ekonomiku. Pateicoties Konsultē vispirms iniciatīvai, valsts pārvaldes institūcijās arvien mērķtiecīgāk veidojas uz klientu un darbinieku pozitīvu pieredzi orientēta kultūra, kuru jāturpina kopt un attīstīt. Uz klientu orientēta valsts pārvalde ir kritisks priekšnosacījums ne vien pozitīvai iedzīvotāju attieksmei pret valsti un ierēdniecību, bet arī efektīvai ilgtermiņa sadarbībai starp valsts institūcijām un privātā sektora organizācijām.

Savukārt diskusijā Veiksmīgas sadarbības atslēga: Kā veicināt sapratni starp valsti un uzņēmējiem valsts iestāžu vadītāji un uzņēmēju pārstāvji pārrunāja sadarbības veicināšanas aspektus. Iestādes dalījās ar labajiem pieredzes stāstiem un plānoto tālāko rīcību klientu apkalpošanas kultūras attīstībā, savukārt uzņēmumu pārstāvji dalījās ar savām sajūtām par nepieciešamajiem attīstības virzieniem produktīvākai sadarbībai. Tāpat abu pušu pārstāvji pauda savu izpratni par Konsultē vispirms principu, ko katra no pusēm var dot un ko vēlētos saņemt, lai sadarbība būtu efektīvāka un sasniegtu vienotu mērķi. Īpaši brīžos, kad rodas vajadzība pēc informācijas vai pakalpojumiem straujās pasaules mainības un attīstības dēļ, ir būtiski, lai iniciatīvas vērtību iedzīvināšana un uzturēšana turpinātos.

Diskusijā piedalījās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora vietniece Iveta Strupkāja, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) nodokļu darba grupas vadītāja Baiba Strupiša.

Atgādinām, ka šobrīd vēl norit Konsultē vispirms principa ieviešanas uzraudzības iestāžu darbā novērtējuma veikšana, kura ietvaros iestādes tiek vērtētas četros posmos – aptaujājot iestāžu klientus un iestāžu darbiniekus, kā arī veicot iestāžu pašnovērtējumu un ekspertu novērtējumu. Apkopotie rezultāti iestādei dos iespēju izvērtēt padarīto, kā arī saņemt individuālas rekomendācijas, kas ļaus pilnveidot un uzlabot iestādes darbu ar klientiem. Novērtējuma rezultāti un uzņēmējiem atsaucīgākās uzraugošās iestādes tiks paziņotas šā gada novembrī.

Kā zināms, kopš 2017.gada valsts uzraudzības iestādes mērķtiecīgi savā ikdienas darbā ievieš Konsultē vispirms principu, pilnveido pieeju, kādā tās sadarbojas ar uzņēmējiem. Iniciatīvas mērķis ir radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā, uzlabojot sadarbību starp uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm, kā arī veicināt spēkā esošā regulējuma prasību izpildi. Konsultē vispirms iniciatīvas ideja iestājas par to, ka iestāžu pašmērķis nav sodīt, bet gan sadarboties un nodrošināt uzņēmēju izpratni par saviem pienākumiem, veicinot atbilstību normatīvo aktu prasībām. Iniciatīva balstīta vadlīnijās, kas nosaka principus, pēc kuriem vadīties uzraugošajām iestādēm sadarbībā ar klientiem. Plašāka informācija publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.