Godināti “Energoefektīvākās ēkas Latvijā 2021” laureāti

0
1008

Noslēdzies konkurss Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021, kuru organizē Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar žurnālu Būvinženieris un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).

Konkursa Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021 laureāti:

Pirmo vietu nominācijā Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2021 saņēma daudzdzīvokļu ēka Siguldā, Lakstīgalas ielā 3, nominācijā Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2021 – Liepājas pašvaldības ēka Liepājā, Peldu ielā 5, savukārt nominācijā Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2021. Jaunbūve – daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Antonijas ielā 17A 1.vieta.

EM Simpātiju balvu par energoefektīvu un ilgtspējīgu risinājumu nodrošināšanu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā saņēma SIA Rēzeknes namsaimnieks. Tāpat EM Simpātiju balvu saņēma Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens par ieguldījumu sabiedrības informēšanā par energoefektivitāti, tās ieguvumiem un iespēju piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus ēku atjaunošanai, kā arī biedrība Pērnavas 7 par  iniciatīvu un ieguldījumu ilgtspējīgu un energoefektīvu risinājumu pielietošanā ēkas atjaunošanā Mazsalacā, Pērnavas ielā 7.

VARAM balvu Klimata draugs piešķīra Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai par projektu Administratīvās ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā.

Žūrijas atzinību šogad saņēma atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Piņķos, Saules ielā 2, par izcilu piemēru ilgtspējīgai domāšanai, kas ir sekmējusi ne tikai resursu taupīšanu, bet arī radījusi ērtu un sakoptu vidi.

Interneta balsojumā visvairāk balsu – 1020 balsis – un līdz ar to konkursa Simpātijas balvu saņēma atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Dobelē, Skolas ielā 14.

Helēna Endriksone, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja vietniece un konkursa žūrijas dalībniece: “Konkurss Energoefektīvākā ēka Latvijā svin 10 gadu jubileju. Tie ir svētki energoefektivitātes draugiem, kas visus šos gadus veicinājuši sabiedrībā izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kvalitatīvu dzīves telpu un labo praksi ēku energoefektivitātes jomā. Novēlu tā turpināt!”

Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs: “Savas mājas un pagalma sakārtošana ir katra saimnieka goda lieta. Investējot ēku atjaunošanā, mājokļi tiek padarīti  pieejamāki un energoefektīvāki, kas nozīmē arī ilgtermiņa ieguvumus visiem – gan iedzīvotāju labklājībai, gan uzņēmējdarbības attīstībai, gan arī svarīgs solis Eiropas Savienības kopējo enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanā. Ar ES fondu atbalstu līdz šim mums jau ir izdevies sakārtot daļu no ēkām. Arī turpmāk Ekonomikas ministrija darīs visu iespējamo, lai būtu pieejams atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu veicināšanai daudzdzīvokļu, privātajās, publiskajās un ražošanas ēkās. Un nav labākas motivācijas par labu piemēru! Lai šodienas konkursa Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021 laureāti kalpo par izcilu piemēru citām daudzdzīvokļu, ražošanas un sabiedriskām ēkām, kā arī privātmājām kļūt energoefektīvākām un videi draudzīgākām.”

Artūrs Toms Plešs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs: “Energoefektivitātes veicināšana ir neatņemama klimata politikas sastāvdaļa, tātad viens no svarīgiem elementiem, kas Latvijai līdz ar pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm palīdzēs sasniegt izvirzītos klimata un enerģētikas mērķus, un veicinās virzību uz klimatneitralitāti 2050.gadā. Ēku atjaunošana un pārbūve ir stratēģisks ilgtermiņa ceļš gan dzīvošanai komfortablāk un videi draudzīgāk, gan arī ekonomiskāk. Konkurss Energoefektīvākā ēka Latvijā jau desmito gadu veicina sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību un to nozīmi gāzu emisiju samazināšanā. Paldies visiem konkursa dalībniekiem. Lepojos, ka varam piedalīties šī konkursa organizēšanā, kas gadu no gada izceļ labākos energoefektīvu ēku būvniecības, atjaunošanas un pārbūves projektus. Konkurss un tajā pieteiktās ēkas kalpo kā iedvesmas avots un labais piemērs drošai, ilgtspējīgai un klimatam draudzīgai publiskai telpai un visiem Latvijas iedzīvotājiem.”

Konkursa Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021 laureāti

Detalizēta informācija par šā gada konkursa laureātiem pieejama konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv.

Nominācijā Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka. Jaunbūve:

1.vieta – daudzdzīvokļu ēka Rīgā,Antonijas ielā 17A;

2.vieta – daudzdzīvokļu ēka Rīgā,Rūpniecības ielā 25;

3.vieta – daudzdzīvokļu ēka Akāciju ielā 2E un Akāciju ielā 2C, Rīgā.

Nominācijā Energoefektīvākā publiskā ēka:

1.vieta – Liepājas pašvaldības ēka Liepājā, Peldu ielā 5;

2.vieta – Prokuratūras ēka Rīgā, Aspazijas bulvārī 7;

3.vieta – Arhīva ēka Daugavpilī, Komandanta ielā 9.

Nominācijā Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka:

1.vieta – daudzdzīvokļu ēkaSiguldā, Lakstīgalas ielā 3;

2.vieta – daudzdzīvokļu ēkaValmierā, Gaujas ielā 2;

3.vieta – daudzdzīvokļu ēkaTalsos, Ezera ielā 3.


Par konkursu Energoefektīvākā ēka Latvijā

Konkurss Energoefektīvākā ēka Latvijā jau 10 gadu tiek organizēts ar mērķi veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Konkurss Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021 tika izsludināts šī gada martā. Šogad konkursā kopumā tika saņemti 29 projektu pieteikumi; konkursa otrās kārtas ietvaros tika vērtētas 17 ēkas sešās Latvijas pilsētās.

Konkursu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar žurnālu Būvinženieris un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv.

Konkursa nolikums sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas Dzīvo siltāk sadarbības partneriem – Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju, Rīgas Tehnisko universitāti, Būvniecības valsts kontroles biroju, Rīgas Stradiņa universitāti, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Minerālvates ražotāju asociāciju un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību.

Konkursa atbalstītāji ir Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, SIA Paroc, SIA Saint-Gobain Celtniecības produkti, SIA Knauf, SIA Rockwool, Attīstības finanšu institūciju “Altum”, AS Latvenergo, SIA VentSys, SIA Tenapors, SIA Kingspan Insulation, SIA Intellify un Schöck.