Grozījumi noteikumos daļai būvspeciālistu paredz atvieglojumus

0
899

Šī gada 4.jūnijā stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi, paredzot vairākus atvieglojumus daļai būvspeciālistu un būvniecības mācībspēku.

Daļa būvspeciālistu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim ir pilnībā atbrīvoti no pienākuma veikt profesionālo pilnveidi

MK noteikumu grozījumi paredz, ka līdz 2025.gada 31.decembrim no pienākuma veikt kompetenci paaugstinošus pasākumus kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā būs atbrīvotas:

  • personas, kuras  līdz 2014.gada 1.oktobrim ir ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības būvniecības jomā būvtehniķa profesijā būvdarbu vadīšanas, būvuzraudzības vai inženierizpētes specialitātē un laikā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.decembrim ir ieguvušas Būvniecības likuma 13.pantā noteikto izglītību (noteikumu Nr.169 86.punkts);
  • personas, kuras līdz 2014.gada 1.oktobrim ir ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības būvniecības jomā inženierizpētes specialitātē ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvinženiera studiju programmā un kuras laikā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.decembrim ir ieguvušas Būvniecības likuma 13.pantā noteikto izglītību (noteikumu Nr.169 87.punkts).

Turpmāk akadēmisko darbu pielīdzinās būvspeciālista praktiskā darba pieredzei un patstāvīgajai praksei

MK noteikumu grozījumi paredz, ja persona ieguvusi zinātņu doktora grādu attiecīgajā būvniecības specialitātē un veic akadēmisko darbu augstākās izglītības iestādē, kompetences pārbaudes iestāde to var iekļaut praktiskā darba pieredzē atbilstoši minimālajai praktiskā darba pieredzes programmai būvspeciālista patstāvīgajā praksē inženierizpētes, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē, ņemot vērā akadēmiskā darba saturu un apjomu (noteikumu Nr.169 17.1 punkts)

Ar pilnu MK noteikumu Nr.169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi jūnija grozījumiem iespējams iepazīties šeit.

Sagatavoja Latvijas Būvinženieru savienība