Iecavā izbūvēts skeitparks un velotrase

0
617

Bauskas novada Iecavā gada nogalē pabeigta skeitparka un velotrases būvniecība, kas noritēja divu līgumu ietvaros, informē pašvaldība.

Pašlaik būvvaldē tiek kārtota objektu pieņemšanas-nodošanas dokumentācija, ko plānots paveikt janvāra laikā. Pa skeitparku un velotrasi drīkstēs braukt pēc to oficiālās nodošanas ekspluatācijā.

Sezonālo apstākļu dēļ būvdarbu veicējs ir sniedzis garantijas apliecinājumu par skeitparka teritorijas apzaļumošanu ne vēlāk kā līdz šī gada 30.maijam.

Būvdarbu par kopējo līguma summu 151 615,90 eiro ar PVN veica SIA City Playgrounds. No projekta līdzekļiem šī objekta izbūvei atvēlēti 85 000 eiro, pārējā summa tiek segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Skeitparka izbūve realizēta Interreg V-A Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020.gadam projektā Attīstības paātrinātājs Pakrojas un Iecavas pašvaldībās (LLI-524).

Kopējais projekta finansējums ir 234 937,77 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 199 697,10 eiro. Projekta finansējums Iecavas novada pašvaldībai (līdz 01.07.2021.) – 104 645,62 eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums – 88 948,77 eiro.