Iedzīvotāji aicināti novērtēt ieceres Rīgas apkaimju labiekārtošanai

0
223

Arhitektūras studenti izstrādājuši priekšlikumus teritoriju labiekārtošanai Maskavas forštates, Zolitūdes un Sarkandaugavas apkaimēs. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina iedzīvotājus ar šiem priekšlikumiem iepazīties un līdz 20. maijam sniegt viedokli par izstrādātājiem priekšlikumiem mājaslapā: www.rdpad.lv/skaties-un-verte/

Pilsētas attīstības departaments, piesaistot augstskolu studentus no Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” un Rīgas Tehniskās universitātes, profesionālus ainavu arhitektus no SIA „ALPS ainavu darbnīca” un vietējos iedzīvotājus, šogad sāka jaunu iniciatīvu – „Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas Rīgas pilsētas apkaimēs”. Projekta mērķis ir izveidot daudzfunkcionālu publisko ārtelpu katrā Rīgas izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā, radot ērtu, drošu un iedzīvotājiem patīkamu pilsētvidi.

Balstoties uz studentu projektu idejām, iedzīvotāju izteikto viedokli un profesionālas žūrijas vērtējumu tiks izstrādāta būvniecības tehniskā dokumentācija un 2020. gada laikā īstenota trīs teritoriju labiekārtošana. Teritorijas, kurās plānots realizēt studentu projektu ieceres, ir izvēlētas sadarbojoties ar Rīgas pilsētas izpilddirekcijām. Visu trīs teritoriju attīstības ieceru izstrādei un īstenošanai kopā paredzēts 600 000 eiro  liels finansējums no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda.

„Projekts „Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs” ir pašvaldības iniciatīva, kurā tiek iesaistītas dažādas ieinteresētās puses publiskās ārtelpas veidošanā, lai veicinātu projektu realizācijā daudzpusīgu skatījumu un turpinātu attīstīt jau aizsākto sadarbības formu starp pilsētu, nozares profesionāļiem un apkaimju iedzīvotājiem. Ceram, ka šo iniciatīvu būs iespēja turpināt arī nākamajos gados,” saka Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Ilze Purmale.

„Sadarbīga plānošana vienmēr met savus izaicinājumus un vēl jo vairāk šajā ārkārtas situācijā. Esam priecīgi, ka semestra sākumā vēl izdevās noorganizēt tikšanos ar iedzīvotājiem konkrētajās teritorijās, lai noskaidrotu viņu vēlmes un pašu redzējumu par saviem pagalmiem. To, kā arī rūpīgu vietas izpēti, studenti ņēma vērā, izstrādājot savus priekšlikumus. Teritorijas ir ļoti atšķirīgas, katra ar savu specifiku, tāpēc esam priecīgi, ka varējām sadarboties arī ar RTU APF fakultātes studentiem un pasniedzējiem, lai kopīgiem spēkiem radītu pārdomātākos un radošākos piedāvājumus katrai vietai. Projekts šajā ārkārtas situācijā bija izaicinājums mums visiem un esam gandarīti par studentu aizrautību, ieinteresētību un attālināti komunicējot paveikto. Ir labi padarīts darbs, bet tagad sāksies otrā projekta daļa – kad, izvērtējot un sabalansējot studentu idejas, iedzīvotāju intereses un profesionāļu skatījumu, tiks izstrādāta realizācijai nepieciešamā dokumentācija. Tāpēc ļoti svarīga šobrīd ir iedzīvotāju atsaucība izsakot savu viedokli par priekšlikumiem internetā, lai mēs to iespēju robežās varētu ņemt vērā tālākajā projektu attīstībā. No visas sirds ceram, ka šis pilotprojekts vainagosies panākumiem, jo tā ir fantastiska iniciatīva Rīgai, kas var būt par pamatu ilgtspējīgai publiskās ārtelpas attīstībai un iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai,” norāda „ALPS ainavu darbnīcas” ainavu arhitekte un „RISEBA pasniedzēja Ilze Rukšāne.

Studentu konkursa darbu vērtēšanā piedalījās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, izpilddirekciju, SIA „Rīgas meži” pārstāvji, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes un „RISEBA” Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāni  un profesionāli ainavu arhitekti.

Projekta aktivitātes ir pielāgotas šobrīd valstī noteiktajiem ierobežojumiem, tāpēc izstrādāto priekšlikumu vērtēšanas visi posmi noris elektroniskajā vidē. Visi studentu priekšlikumi, pēc ārkārtas stāvokļa valstī atcelšanas, būs aplūkojami arī klātienē Rātsnamā (Rātslaukumā 1).

Papildu informācija par projektu pieejama mājaslapā: https://www.rdpad.lv/portfolio/daudzfunkcionalas-publiskas-artelpas-attistiba-rigas-pilsetas-apkaimes/