Iedzīvotājiem piedāvā anketu namu apsaimniekotāju novērtēšanai

0

Valsts kontrole (VK) ir izstrādājusi anketu, ar kuras palīdzību iedzīvotājiem piedāvā novērtēt savus namu apsaimniekotājus.

VK pēc revīzijām pašvaldībās parasti sagatavo pašnovērtējuma anketas, ar kuru palīdzību arī citas pašvaldības var rast atbildes, vai tajās revidētā joma ir sakārtota un, ja nav, tad kas būtu darāms lietas labā. Paplašinot pašnovērtējuma iespējas arī attiecībā uz iedzīvotājiem un mājsaimniecībām, VK ņēmusi vērā pirms gada veiktās ēku drošuma revīzijas rezultātus un izveidojusi pašnovērtējuma anketu, ar kuras palīdzību dzīvokļu īpašnieki varot pārbaudīt savu apsaimniekotāju darba kvalitāti, izmaksas un to pamatotību.

Tas ir instruments, kas ļaus pārliecināties, vai ir ticis izdarīts viss, lai māja būtu droša un kalpotu ilgi. Valsts kontroles ieskatā, šie jautājumi kļūst īpaši aktuāli pirms apkures sezonas sākuma un laikā, kad tiek noteiktas jaunas apsaimniekošanas maksas.

Šī gada sākumā VK publiskoja revīzijas ziņojumu Ēku drošums: vai darām pietiekami, kurā tika vērtēts, kā pašvaldību dibinātie ēku apsaimniekotāji apseko daudzdzīvokļu ēku stāvokli, plāno darbus, aprēķina ēku uzturēšanai vajadzīgos līdzekļus un veic nepieciešamos remontdarbus. Revīzijā atklājās, ka vairāk kā 50% māju to dzīvokļu īpašnieki nemaz nevar uzzināt par savas ēkas stāvokli, jo ikgadējās ēku pārbaudes netiek veiktas. Turklāt apsaimniekotāji grēko ar ēku uzturēšanas darbu plānu un remontdarbu tāmju gatavošanu, un kopumā apsaimniekotāju vestās māju lietas ir nepilnīgas.

“VK darbības stratēģijā ir noteikts mērķis kļūt par sabiedrības atzītu tās interešu pārstāvi. Šajā gadījumā vēlamies nākt talkā iedzīvotājiem noskaidrot šķietami vienkāršas, bet sadzīvei ļoti nozīmīgas lietas, par kurām namu apsaimniekotāji nereti klusē. Ikviena Valsts kontroles revīzija tiek veikta, lai valsts kļūtu sakārtotāka un, lai valsts vara kalpotu cilvēkam, nevis otrādi,” piedāvājumu skaidrojusi kontroliere Elita Krūmiņa.

Pašnovērtējuma anketa atrodama Valsts kontroles mājas lapā: https://ej.uz/zj8q.

Pievienot komentāru