Iemūrēta kapsula jaunā Liepājas cietuma pamatos

0
179
Publicitātes foto

Ar svinīgu kapsulas iemūrēšanu jaunā Liepājas cietuma ēku kompleksa pamatos, piektdien, 13.oktobrī, Liepājā tiek turpināts rūpīgi plānots valsts mēroga tieslietu nozares projekts.

Jaunajā Liepājas cietumā būs paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilps sešas dažādas ēkas.  Kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvm, kopējā telpu plānotā platība aptuveni 37 400 kvm.

Svinīgajā pasākumā Liepājā tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere atzīmēja: “Lolojot ideju par jauno cietumu, esam smēlušies labāko ārvalstu pieredzi un praksi, piemēram, no Norvēģijas un Igaunijas. Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā izvirzīta gan ieslodzīto, gan arī personāla un sabiedrības drošība. Cietumā tiks nodrošināta pilnveidota pieeja soda izpildei, daudz efektīvākas ieslodzīto resocializācijas iespējas, plašs nodarbinātības centrs ieslodzītajiem, kā arī vieta ieslodzīto mācībām. Cietums būs aprīkots ar jaunām, mūsdienīgām tehnoloģijām, kas darbiniekiem palīdzēs labāk veikt ieslodzīto uzraudzību. Tā būs mūsdienīga soda izciešanas vide, kura motivēs kļūt likumpaklausīgiem un veicinās mūsu visu drošību.”

Latvijā pašlaik ir deviņas ieslodzījuma vietas un sešās no tām ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas. Ieslodzījuma vietu ēkas un infrastruktūra kopumā ir fiziski un morāli novecojušas, tās neatbilst ieslodzījuma izpildes vajadzībām, jo tās nav būvētas kā cietumi, bet gan laika gaitā pielāgotas.

“Jaunais Liepājas cietums ir vairāk nekā tikai jauna infrastruktūra. Tā ir mūsu apņemšanās mainīt un pilnveidot pašreizējo ieslodzījuma sistēmu, tā ir mūsu investīcija ilgtspējīgā un drošā nākotnē visiem mūsu iedzīvotājiem. Jaunais cietums nebūs tikai moderna, droša un funkcionāla iestāde, tas būs simbols tam, ka mēs, kā sabiedrība, vēlamies mazināt noziedzību, risināt soda izpildi un attīstīt resocializāciju,” uzsvēra Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins.

Latvijā šis būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Jaunā cietuma būvniecību paredzēts pabeigt līdz 2025. gada 22. septembrim.

2022. gada 22. novembrī, SIA Tiesu namu aģentūra un iepirkuma uzvarētājs SIA Citrus Solutions parakstīja līgumu par jauna cietuma kompleksa Liepājā projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem par kopējo summu 125 874 569,87 EUR, neskaitot PVN.

SIA Tiesu namu aģentūra valdes locekle Santa Sausiņa norāda: “Liepājas cietuma kompleksa projekts tiek realizēts pēc design & build (projektē un būvē) metodes, apvienojot vienā līgumā izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus. Objekts ir sarežģīts, specifisks un apjomīgs. Nepilna gada garumā projektēšanas komanda ir intensīvi strādājusi pie katras skrūves stiprinājuma, katras materiālu savienojošās šuves un piemērotākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, lai maksimāli nodrošinātu ieslodzījuma vietai atbilstošu funkcionalitāti un objekta ilgmūžību.”

SIA Citrus Solutions valdes priekšsēdētājs Kārlis Kostjukovs atzīmēja: “Projekta termiņi ir ļoti saspringti, tāpēc tā realizāciju uzsākām uzreiz pēc līguma parakstīšanas, plānojot un kontrolējot katru darbu. Šogad augustā Liepājas pilsētas būvvalde saskaņoja izmaiņu būvprojektu divām ēkām, bet tagad jau varam redzēt abu šo ēku 1. stāvu sienas. Līdz novembra beigām notiks izmaiņu būvprojekta izstrāde parējām četrām ēkām un līdz gada beigām sāksim būvniecību vēl divām, pēc būvniecības apjoma vislielākajām ēkām –  ieslodzīto izvietošanas korpusiem. Atzīmēšu, ka gandrīz visi mūsu piesaistītie apakšuzņēmumi ir no Kurzemes reģiona. Būvniecībā izmantojam tikai Latvijā ražotās dzelzsbetona konstrukcijas, no kurām lielākā daļa ražota tepat Liepājā. Šī ir lieliska iespēja Latvijas uzņēmumiem iesaistīties apjomīgajā projektā ar savu darbinieku pieredzi, gan strādājot būvlaukumā, gan ražojot būvmateriālus.”

Jaunais Liepājas cietuma ēku komplekss atradīsies 5,6 km attālumā no Liepājas centra, Alsungas ielā 29.

“Man kā liepājniekam ir būtiski uzsvērt trīs lietas. Pirmkārt, jaunā cietuma būvniecība jau šobrīd nodrošina darba vietas mūsu būvniekiem, lai tuvākajos gados te strādātu ap 400 liepājnieku. Otrkārt, Liepājai būtiski, ka līdz ar jaunā cietuma atvēršanu, tiks slēgts līdzšinējais cietums, kas atrodas pašā pilsētas centrā. Treškārt, ļoti zīmīgi, ka tieši Liepāja izvēlēta kā pirmā no pilsētām, kurā būvēt jaunā tipa cietumu. Liepājnieki, radoša nemiera un ambīciju vadīti, nekad nav baidījušies būt celmlauži un tendenču noteicēji. Šī būs pirmā ieslodzījuma vieta valstī, kas ar savu skolu un nodarbinātības centru ieslodzītajiem nodrošinās pavisam cita līmeņa resocializācijas iespējas,” savā uzrunā norādīja Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Publicitātes foto