Nākamā gada budžetā ieplāno finansējumu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstiem denacionalizēto namu īrniekiem

Atbilstoši likumiem Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un Par dzīvojamo telpu īri nepieciešams nodrošināt valsts pienākuma izpildi par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansēšanu. Ņemot vērā iepriekšējos gados veikto valsts budžeta līdzekļu konsolidāciju, kopš 2009.gada valsts budžetā netika paredzēti līdzekļi līdzfinansējumam atbrīvošanas pabalstu izmaksai. Tādēļ vairums pašvaldību pārtrauca šos pabalstus izmaksāt.

Ekonomikas ministrijai 2020.gadā ir iesniegta informācija par deviņām Jūrmalā un 225 Rīgā  reģistrētām personām atbrīvošanas pabalsta saņemšanai par kopējo summu 2 784 150,50 eiro. 2021.gadā valsts budžetā iezīmēti 2 784 151 eiro valsts līdzfinansējumam dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai denacionalizēto namu īrniekiem. Vienlaikus Ministru kabinets lēmis paredzēt valsts līdzfinansējumam dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai denacionalizēto namu īrniekiem arī 2022.gadā 1 500 000 eiro un 2023.gadā 2 000 000 eiro apmērā.

“Finiša taisnē ir jaunais Dzīvojamo telpu īres likums, kas noteiks jaunu kārtību īres līgumu slēgšanā un reģistrēšanā, kā arī sekmēs pieejamāku īres dzīvokļu tirgus attīstību. Turklāt beidzot ir rasts risinājums vairāku desmitu gadu ilgušajam konfliktam starp denacionalizēto namu īpašniekiem un īrniekiem, valdībai atbalstot Ekonomikas ministrijas priekšlikumu paredzēt mērķdotācijas no nākamā gada valsts budžeta dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksai denacionalizēto māju īrniekiem,” pauž ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Galīgais lēmumu par finansējumu piešķiršanu šim mērķim būs jāpieņem Saeimai, izskatot 2021.gada valsts budžeta projektu.

Kā zināms, Likums Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā dod tiesības pašvaldībai piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu personām, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai. Pabalsta apmēru nosaka pašvaldības.

Savukārt likums Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā paredz, ka valsts atbilstoši gadskārtējā budžetā paredzētajam līdzekļu apjomam piešķir pašvaldībām mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai 50% apmērā.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit