Iespēja pilnveidot profesionālo kompetenci

0
286

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrs (RTA MIC) piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā.

RTA MIC aicina nodarbinātās personas izmantot iespēju un pilnveidot profesionālās kompetences šādās tālmācības programmās:

  • Videomontāža/ Programmēšana un datortīklu administrēšana (80 st.);
  • Datorgrafika/ Programmēšana un datortīklu administrēšana (80 st.);
  • Mediju studijas un komunikācija/ Reģionālie mediji un komunikācija (80 st.);
  • Lāzertehnoloģiju izmantošana materiālu apstrādē/ Mehatronika (40 st.).

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.

Nodarbību sākums 2020.gada augustā, pēc grupas izveidošanas.

Pieteikšanās līdz 15. jūlijam, izmantojot e-pakalpojumu.

Informācija: [email protected], +37126411587.

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide.