Ieviesīs jaunu risinājumu vienkāršotai būvju kadastrālajai uzmērīšanai

0
473
Attēls ilustratīvs

Turpinot mazināt iepriekšējos gados izveidojušos birokrātiju un izstrādājot klientiem arvien pieejamākus pakalpojumus, Valsts zemes dienests (VZD) drīzumā, kad stāsies spēkā grozījumi VZD maksas pakalpojumu cenrādī, piedāvās jaunu risinājumu, kas ļaus iestādes klientiem samazināt savas izmaksas, ja būs nepieciešams ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pakalpojums ar apsekošanu apvidū, jo tas tiks veikts vienkāršotā kārtībā.

Būvju kadastrālā pakalpojuma (BKU) izpilde ar uzmērāmā objekta apsekošanu apvidū prasa lielu VZD darbinieku laika resursu, rezultātā radot izdevumus, ko jāsedz klientam. Lai to risinātu, plānojam klientiem piedāvāt jaunu iespēju – veikt BKU pakalpojumu vienkāršotā kārtībā. Šajā gadījumā VZD uzmērīs ēkas vai telpu grupas, veicot tikai kontrolmērījumus nevis pilnu uzmērīšanu. Izpildot BKU vienkāršotā kārtībā par pakalpojumu tiks piemērota maksa 50% apmērā par ēkas katra apbūves laukuma kvadrātmetru vai telpas katra kopējās platības kvadrātmetru. Par pārējiem pakalpojuma ietvaros veiktajiem darbiem samaksu piemēros pilnā apmērā.

Lai pieprasītu BKU pakalpojumu vienkāršotā kārtībā, klientam papildus BKU pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem VZD būs jāiesniedz:

1) iesniegumu ar lūgumu veikt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā;

2) būvprojektu vai ēkas stāva plānu, vai telpu grupas plānu, kas atbilst izbūvētajai situācijai apvidū un ir sagatavots vektordatu – DGN vai DWG formātā, ko ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstījis dokumenta autors, kas ir vai nav sagatavots būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijā.

Minētie dokumenti VZD būs jāiesniedz, ierosinot BKU pakalpojumu vai līdz plānotā apsekošanas perioda sākuma datumam. Par plānoto apsekošanas periodu klienti tiek informēti pēc BKU pakalpojuma priekšapmaksas rēķina apmaksas.

Ja iesniegtās vektordatnes nebūs sagatavotas būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijā, VZD veiks iesniegto plānu pārveidi šajā specifikācijā, piemērojot maksu par to elektronisko apstrādi atbilstoši VZD maksas pakalpojumu cenrādim.