Līdz novembrim plānots nodot ekspluatācijā loģistikas parku A6 – pašlaik Latvijā vienīgo A klases noliktavu kompleksu, kura tapšanā jau no projektēšanas stadijas iekļauti BREEAM ilgtspējas standarti.

Ilgtspējas sertifikātu BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) A6 plāno iegūt tuvākajā laikā, oficiāli apstiprinot kompleksa būvju un inženiertehnisko risinājumu atbilstību augstiem starptautiskiem kvalitātes un energoefektivitātes kritērijiem, skaidro projekta pasūtītājas AS Pillar Capital vecākais projektu vadītājs Linards Pelsis.

Otrs – ne mazāk svarīgs – rādītājs: objektā īpaša uzmanība pievērsta lietotāju ērtībām un komfortam. Noliktavu kompleksa biroju telpas ir veidotas un aprīkotas atbilstoši A klases līmenim – ar gaisa apmaiņu, kondicionēšanu un citām funkcijām.

Noliktavas ar vēsturi

Loģistikas kompleksa A6 projektēšana notika 2018. un 2019.gadā, būvdarbi – 2020. un 2021.gadā. A6 uzcelts Maskavas ielā 462, kur kopš padomju laikiem atradās noliktavu ēku komplekss. Vairākas vecās būves demontētas, savās vietās palika vien trīs noliktavu ēkas 25 000 kvadrātmetru kopplatībā. Viena no tām nodota ekspluatācijā pagājušā gadsimta 90. gados, otra – 2007., trešā – 2009.gadā. Visas trīs ēkas ir iznomātas un tiek izmantotas kā noliktavas.

Objekta jaunuzbūvētā daļa ir trīs noliktavu korpusi vairāk nekā 30 tūkst. kvadrātmetru kopplatībā, no kuriem 28 tūkst. m2 ir noliktavas, bet atlikušo platību aizņem biroji, koplietošanas un tehniskās telpas. Lielākās noliktavas platība ir gandrīz 20 tūkst. m2.

Noliktavu ēkām ir pēdu tipa saliekamie dzelzsbetona pamati, nesošās dzelzsbetona kolonnas, kā arī saliekamā dzelzsbetona pārsegumi biroju daļā. Ārsienas saliktas no sendvičpaneļiem, savukārt jumtu veido nesošās metāla konstrukcijas ar mīksto ruļļu materiāla segumu un minerālvates siltumizolācijas slāni.

Īpaša uzmanība pievērsta monolītā fibrobetona grīdu kvalitātei, kas noliktavu telpās ir ārkārtīgi svarīgi un ir pirmais, par ko taujā ikviens potenciālais nomnieks. Pasūtītāja vērtējumā grīdas ir ieklātas labi, un par tām var justies gandarīti. Grīdas nestspēja lielajā noliktavas ēkā ir 7 t/m2, abās mazākajās noliktavās – 5t/m2.

Komunikācijas un ugunsdrošība

Projekta izpildes gaitā bija jātiek galā ar vairākiem sarežģījumiem, kā grūtākās pasūtītājs izceļ trīs lietas. Pirmkārt, pārsteigumus sagādāja vecie apakšzemes komunikāciju tīkli, kas šai teritorijā sākotnēji bija izbūvēti jau padomju gados, pēc tam jaunākos laikos vairākkārt papildināti, pārbūvēti, uzlaboti, turklāt daudz kur faktiskā situācija neatbilda topogrāfiskajiem plāniem. Gandrīz visi inženiertīkli uzbūvēti no jauna, uzlabojot arī esošo noliktavu tehnisko stāvokli.

Otrkārt, būvniecības laikā bija jānodrošina pilnvērtīga nomnieka darbība, organizējot drošu transporta kustību cauri būvlaukumam.

Treškārt, atklātā ugunsdzēsības ūdenstilpne aizstāta ar jaunu virszemes ūdens rezervuāru, un bija ārkārtīgi svarīgi uz jauno rezervuāru pārslēgties maksimāli īsā laikā, lai neradītu riskus ugunsdrošībai. Ūdenstilpne nodrošina ar ūdeni arī noliktavu sprinkleru sistēmu un teritorijas hidrantus. Pārslēgšana sekmīgi izpildīta apmēram divu stundu laikā, uzsver Pelsis. Līdztekus pārbūvētas ugunsdzēsības hidrantu sūkņu stacijas, kas ir pieslēgtas ēku vadības sistēmai, lai varētu monitorēt to darbotiesspēju.

Ūdensvads un kanalizācija

A6 teritorijā nav centralizēto pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas inženierkomunikāciju. Agrāk te bija ierīkoti divi 140 m dziļi artēziskie urbumi, no kuriem viens atstāts, bet otrs likvidēts, un tā vietā izurbts jauns citā vietā. Abi urbumi nodrošina ūdensapgādi visā kompleksā. Uzstādīta jauna jaudīga ūdens atdzelžošanas iekārta.

Kopumā A6 teritorijā ir izbūvēti trīs ūdensapgādes tīkli – sadzīves ūdensapgādes, sprinkleru un ugunsdzēsības hidrantu sistēma. Kā uzsver Pelsis, sprinkleru sūkņu stacija jau 2009. gadā projektēta un būvēta ar aprēķinu, ka teritorijā būs vēl viena liela noliktava. Līdz ar to pilnībā pietika ar sūkņu stacijas jaudu, un no jauna vajadzēja izbūvēt tikai atzaru lielākās noliktavas sprinkleru ūdensapgādei.

Arī kanalizācijas sistēmas A6 teritorijā ir trīs – sadzīves, autostāvvietu un jumtu lietusūdens kanalizācija. Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai atbilstoši Valsts vides dienesta prasībām izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Autostāvvietu lietus kanalizācijas notekūdeņi tiek attīrīti naftas produktu un smilšu atdalītājā 1×125 l/s NS 375/125/2500. Pēc attīrīšanas notekūdeņus pārsūknē grāvī līdzās teritorijai, tas ir savienots ar Daugavu. Lietusūdeni no ēku jumtiem grāvī novada pašteces ceļā.

Kilometriem tīklu

Kopumā A6 objektā izbūvēti vairāk nekā seši kilometri saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu, izmantojot Pipelife PVC daudzslāņu kanalizācijas caurules ar aploces stingrību SN8, stāsta SIA Pipelife Latvia projektu vadītājs Jānis Kļaviņš. Ierīkots vairāk nekā 200 dažādu diametru Pipelife plastmasas kanalizācijas skataku – PRO400, PRO630 un PRO1000, kā arī 76 Storm N un Storm M lietusūdens nosēdakas jeb gūlijas.

Lietus kanalizācijas tīkliem speciāli izgatavotas sarežģītas PRO1000 plastmasas kanalizācijas skatakas ar 573 mm ārējo un 500 mm iekšējo cauruļvada diametru ar akas iekšpusē izbūvētu plūsmas tekni. Šim posmam izmantotas SN8 stingrības PP kanalizācijas caurules ar Pragma ID uzmavu.

Ūdensapgādes un ugunsdzēsības tīklu kopgarums projektā ir vairāk nekā 2,1 kilometrs, te izmantotas Pipelife PE100 spiedvadu caurules ar PN10 un PN16 spiediena klasēm.

Kā uzsver pasūtītājs, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sazarotais tīkls krietni sarežģīja cauruļvadu un to savstarpējo šķērsojumu izbūvi. Pārsteigumus sagādāja arī mainīgā ģeoloģija un neprognozējami dolomīta slāņu iesegumi, kā arī mainīgs gruntsūdens līmenis.

Viss ugunsdzēsības ūdensvads izbūvēts ar horizontālā virziena urbšanas jeb beztranšeju metodi. Kopumā projekta gaitā zemes darbos ekskavēti un pārvietoti vairāk nekā 100 tūkstoši kubikmetru grunts.

Resursu patēriņa efektivitāte

A6 ir īpašs ar to, ka BREEAM sertifikācijas prasības noteiktas industriālai būvei, jo parasti šī ilgtspējas novērtēšanas metode attiecināta uz augstākas klases biroju ēkām. Rit materiālu apkopošana, lai tuvākajā laikā A6 saņemtu gala sertifikātu.

Kā skaidro Pelsis, BREEAM prasības atbilstoši labās prakses principiem objektā ievērotas jau plānošanas stadijā un vēlāk būvprocesa organizācijā. Tas attiecināms arī uz atkritumu šķirošanu, uzskaiti un izvešanu. Būvobjektā uzskaitīts ūdens patēriņš, sastatnēs un veidņos bija jāizmanto tikai FSC standarta kokmateriāli, jāievēro daudz citu prasību.

BREEAM nosaka arī obligāto komforta līmeni būvdarbu dalībniekiem – objektā jābūt drošām gājēju zonām, dušām, slēgtai smēķētavai u. tml. «Tas nav nekas ārkārtējs – tās ir pašsaprotamas lietas, kādām vajadzētu būt katrā būvobjektā. Atšķirība ir vien tajā, ka par to visu ir jāgatavo atskaite un jāsūta informācija sertificētājam. Faktiski veidojas dubultā kontrole,» stāsta projekta vadītājs.

BREEAM prasības noteica arī to, ka būvniecības laikā bija maksimāli jāpasargā un jāsaglabā koki. Iestādīti ap 300 jauni krūmi un koki, atjaunoti vecie un uzstādīti vairāki jauni putnu būri.

«Svarīgs aspekts ir resursu patēriņa efektivitāte. Komplekss projektēts kā A klases ēkas atbilstoši energoefektivitātes sertifikātam, taču paralēli rīkojām dinamisko energosimulāciju, kas ļāva atklāt vietas, kur vajadzīgi uzlabojumi, kā arī sniedza prognozi par sagaidāmo gāzes un elektrības patēriņu. Lai ekspluatācijas laikā varētu kontrolēt patēriņu, ēkas ir sadalītas zonās ar atsevišķu uzskaiti apkurei, elektrībai un ūdenim. Tas ļaus katram nomniekam precīzi kontrolēt resursu patēriņu un laikus konstatēt problēmvietas. Arī izvēlētajām iekārtām un gaismekļiem izvirzījām obligātas energoefektivitātes prasības. Santehnikas caurplūdes rādītājiem ir jāatbilst konkrētām prasībām, iekšējie ūdens un kanalizācijas tīkli katrā zonā ir aprīkoti ar elektromagnētiskajiem vārstiem, ko regulē ēkas vadības sistēma. Ir iestatīts ārpusdarba laiks, kad vārsti aizveras, taupot ūdeni un novēršot telpu appludināšanas risku,» stāsta Pelsis.

Darbinieku komforts

Īpaša uzmanība ir pievērsta A6 lietotāju komfortam. Provizoriski lēsts, ka loģistikas kompleksu iznomās 10–15 uzņēmumiem un kopējais strādājošo skaits varētu sasniegt ap 300 cilvēku. Rēķinoties ar šiem skaitļiem, projektētas inženierkomunikācijas un to kapacitāte, autostāvvietu platība un citi parametri, ievērojot arī noteiktu rezervi.

Lai nodrošinātu A6 darbinieku komfortu, teritorijā ir ierīkotas segtas velonovietnes, elektroauto uzlādes stacijas. Savukārt biroju zonas projektētas tā, lai telpās nodrošinātu maksimālu dienas gaismas izmantošanu. Arī noliktavu telpās 2% no jumta seguma ir ar virsgaismu, lai radītu pēc iespējas komfortablāku vidi darbiniekiem, vienlaikus ekonomējot elektroenerģiju apgaismojumam.

Teritorijā paredzēti satiksmes organizācijas pasākumi, kā arī kustību zonu marķējums. Īpaši domāts par standartiem atbilstošu apgaismojumu diennakts tumšajā laikā. BREEAM ir noteiktas apgaismojuma prasības autostāvvietu, braukšanas un gājēju zonās. Apgaismojumam jābūt ar noteiktu luksu daudzumu un vienmērīgumu. Apgaismojuma sistēmai jābūt saslēgtai ar ēkas vadības sistēmu, tai ir atsevišķa uzskaite.

Daudz vājstrāvu sistēmu

Projektā A6 ir daudzi un dažādi IT risinājumi, ar to apliecinot, ka vājstrāvu sistēmas mūsdienu projektos kļūst aizvien nozīmīgākas.

Noliktavu kompleksam ir pievilkti optikas tīkli, uz augstākās noliktavas jumta ir paredzēts uzstādīt mobilo sakaru bāzes stacijas. Ierīkots centralizēts apsardzes punkts ar jaunākās paaudzes signalizācijas sistēmām, kas aprīkotas ar teritorijas vizualizācijas programmatūru.

Teritorijas iebraukšanas punkts tiks aprīkots ar auto reģistrācijas numura noteikšanas sistēmu. Rit centralizētas elektroniskas loģistikas parka autostāvvietu un caurlaižu vadības sistēmas programmēšana, kas kalpos visiem nomniekiem. Līdz šim tādas Latvijā projektētas noliktavu kompleksiem ar vienu lietotāju, savukārt šeit sistēmu izmantos visi.

Visai kompleksa teritorijai paredzēta centralizēta HD kvalitātes videonovērošanas sistēma ar 100% pārklājumu, izslēdzot aklos punktus. Ierīkota jaunākās paaudzes ugunsgrēka trauksmes sistēma ar vizualizācijas programmatūru, nodrošinot iespēju ātri konstatēt notikuma vietu un reaģēt.

Īpaši izceļama BREEAM standartiem atbilstoša centralizēta ēkas vadības un monitoringa sistēma, kas dod iespēju kontrolēt ūdensapgādi, apkuri, ventilāciju, nodrošināt teritorijas apgaismojumu, elektroniski uzskaitīt energoresursu patēriņu, kā arī kontrolēt iekārtu apkopi un darbības statusu. Pie ēkas vadības sistēmas ir pieslēgti arī ārējie inženiertīkli, sadzīves notekūdeņu un lietusūdeņu attīrīšanas iekārtas un sūkņi, ļaujot tiešsaistē kontrolēt to darbību un apkopi. Vairāk nekā piecus hektārus no teritorijas aizņem brauktuves, stāvlaukumi un ceļi, kas nodrošina tā veiksmīgu loģistikas parka darbību, tāpēc lietus kanalizācijas darbība ir ārkārtīgi svarīga, uzsver pasūtītājs.


Loģistikas parks A6

Pasūtītājs: AS Pillar Capital

Projektēšana un arhitektūra: SIA Pillar Architekten

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Pillar Contractor

Būvuzraudzība: SIA Būvuzraugi LV

Lielākie darbuzņēmēji:

• SIA Pillar Contractor – zemes darbi, UKT/LKT, teritorijas labiekārtojums, iekšējā apdare;
• AS UPB – būvkonstrukcijas;
• SIA Recte un SIA Reserv Inc – jumta segumi;
• SIA Rema Project – vājstrāvas tīkli;
• SIA Proklimats – apkure;
• SIA Lafivents – vēdināšana un kondicionēšana;
• SIA Sprinkleru serviss – IUK;
Hormann Baltic filiāle Latvijā – vārti, rampas un pārējais noliktavas aprīkojums;
• SIA Dalagro un SIA Elone – elektroapgādes iekšējie tīkli (EL);
• SIA Primekss – fibrobetona grīdas.


Teksts – Uldis Andersons
Foto no Pipelife, Pillar albuma

Raksts pārpublicēts no žurnāla Būvinženieris augusta-septembra numura (Nr.81).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.