Informācija būvspeciālistiem par izglītības informācijas aktualizēšanu BIS

0
470

Lūdzam informēt Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības sertifikācijas institūcijas speciālistus par papildus iegūto profesionālo augstāko izglītību būvniecībā, lai, uz jūsu iesnieguma pamata, varētu izvērtēt iespējas veikt būvprakses sertifikāta pārreģistrāciju bez termiņa ierobežojuma.

Būvspeciālistiem, kuri ir ieguvuši pirmā vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvinženiera studiju programmā saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta devīto daļu noteiktajās specialitātēs nepieciešamo sertifikātu piešķir bez termiņa ierobežojuma.