Rīgā turpmākajos gados plānots izstrādāt un pārbaudīt jaunu lietus ūdens attīrīšanas risinājumu, kas efektīvi attīra lietus ūdeņus, kā arī nodrošina kvalitatīvu pārvaldību un ūdens kvalitātes monitoringu reāllaika situācijā, tādējādi sniedzot iespēju operatīvi reaģēt ārkārtas situācijā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta eksperti, sadarbojoties ar saistīto struktūrvienību speciālistiem un kopā ar partneriem līdz 2022.gadam beigām īstenos projektu Jaunu lietus ūdens attīrīšanas risinājumu testēšana bīstamu vielu un toksīnu ieplūdes ierobežošanai Baltijas jūrā (CleanStormWater). Tas paredz, ka galvaspilsētā un vēl vairākās projekta pilotteritorijās: Viimsī (Igaunijā), Lieto un Turku pašvaldībās (Somijā), tiks izveidoti lokāli lietus ūdens attīrīšanas un testēšanas  risinājumi, lai nodrošinātu lietus ūdens attīrīšanu un monitoringu pirms to novadīšanas Baltijas jūrā. Projektā iegūtos datus, informāciju un rezultātus varēs izmantot plašākā mērogā, lai pakāpeniski uzlabotu lietus ūdens attīrīšanas praksi pilsētu centralizētajās un decentralizētajās lietus ūdens savākšanās sistēmās.

“Lai gan valstis Baltijas jūras reģionā ir veikušas pasākumus, lai samazinātu bīstamo vielu ieplūdi jūrā, tomēr dažādas piesārņojošas un bīstamas vielas joprojām izdalās vidē, tostarp caur lietus ūdens sistēmām. Starpsektoru sadarbība lietus ūdens pārvaldības jautājumos Baltijas Jūras reģiona valstīs, tajā skaitā Rīgas pilsētas pašvaldībā, ir aktuāls jautājums, lai nodrošinātu integrētu lietus ūdens pārvaldību. Projekta īstenošana sniegs ieguldījumu ceļā uz integrētu lietus ūdens pārvaldību, nodrošinot iespēju uzlabot esošo pilsētas lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu, kā arī veicinās ilgtspējīgu lietus ūdens attīrīšanas risinājumu un novatorisku monitoringa un e-uzraudzības risinājumu ieviešanu,” informēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta galvenā projektu vadītāja Marija Beļajeva.

Projekta CleanStormWater partnerību veido pieci projekta partneri: Viimsi pašvaldība (Igaunijā), kas ir vadošais partneris, Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunijā), Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Turku Lietišķo zinātņu universitāte (Somijā) un Karaliskais tehnoloģiju institūts (Zviedrijā), un divi asociētie partneri: Lieto un Turku pašvaldības (Somijā).

Projekta kopējās izmaksas ir 1 626 163,07 eiro, no kuriem ~80% jeb 1 316 485,03 eiro ir Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas atbalsts. Rīgas pilsētā tiks īstenotas aktivitātes par kopējo summu 295 420,61 eiro, no kuriem 85% ir Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas atbalsts.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit