Izbūvēs ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Berģos pie Brīvdabas muzeja

0
39
Attēls ilustratīvs

Sākti teritorijas sagatavošanas darbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Jumiķu, Saulcerītes un Suitu ielās Berģos, Rīgā. Būvniecību iecerēts sākt 2024. gada aprīlī, provizoriskais būvdarbu pabeigšanas termiņš – 2025. gada vasara, ziņo SIA Rīgas ūdens pārstāvji.

Kopumā plānots izbūvēt ūdensvada tīklus aptuveni 900 metru garumā, kā arī pilsētas kanalizāciju gandrīz 1800 metru garumā. Tas ļaus pievienoties pilsētas tīkliem vairāk nekā 80 mājsaimniecībām, nodrošinot šīs apkaimes iedzīvotājiem kvalitatīvus ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumus, kā arī drošāku un tīrāku apkārtējo vidi.

Berģu dienvidu daļā (Rīgas administratīvās teritorijas robežās) jau izbūvēti un nodoti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstītā Ūdenssaimniecības attīstības Rīgā, 5. kārta projekta ietvaros. Izbūvēti ūdensapgādes tīkli ar kopējo garumu 8,50 kilometri un kanalizācijas tīkli 19,70 kilometru garumā, kas sniedz iespēju Berģu apkaimē pieslēgt centralizētajiem inženiertīkliem vairāk kā 400 objektus.