Izbūvēs un atjaunos infrastruktūru Abavas senlejā

0
302
Dabas parks Abavas senleja. Foto no Visittukums.lv

Šomēnes tiks uzsākti Eiropas Savienības fonda projekta Antropogēno slodzi mazinošas tūrisma infrastruktūras attīstība un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Abavas senlejā paredzētie infrastruktūras izbūves darbi, informē Tukuma novada pašvaldībā.

Projekta ietvaros tiks atjaunotas un papildinātas koka gājēju laipas Čužu purva pastaigu takā, pārbūvēts auto stāvlaukums, izbūvēta vides pieejamības prasībām atbilstošas tualetes ēka stāvlaukumā, uzstādīti labiekārtojuma elementi, kā arī atjaunoti informācijas stendi, norādes zīmes un ĪADT robežzīmes. Projekta rezultātu uzturēšanas nolūkos stāvlaukumā tiks ierīkota videonovērošana. Jāņem vērā, ka būvdarbu laikā automašīnu stāvlaukums apmeklētājiem būs slēgts.