Rundāles pils muzejs izdevis trešo sējumu monogrāfiju sērijā par Rundāles pili – Rundāles pils III. Restaurācija, kas tapusi ar Borisa un Ināras Teterevu fonda un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, vēsta Rundāles pils muzeja pārstāvji.

Noslēdzošā sējuma autors Imants Lancmanis un līdzautore Lauma Lancmane izdevumā iepazīstina ar Rundāles pils atjaunošanu laikā no 18.gadsimta līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot vērienīgajam visa pils ansambļa restaurācijas ciklam, kas ilga no 1972. līdz 2014.gadam.

Zīmīgi, ka monogrāfija izdota laikā, kad aprit 285 gadi kopš Rundāles pils pamatakmens ielikšanas. Tās atklāšanas svētki norisinājās 29.jūlijā Rundāles pils franču dārzā.

Pirmais Rundāles pils monogrāfijas sējums izdots 2015.gadā, tas iepazīstina ar pils vēsturi. Otrais sējums, kas izdots 2018.gadā, rāda pili kā objektu, ļaujot veikt virtuālu ceļojumu pa telpām un apskatīt detaļas tuvplānā. Savukārt trešais monogrāfijas sējums veltīts pils ansambļa restaurācijai.

Restaurācijas norisi grāmatā detalizēti aprakstījis tās autors Dr.art.h.c. Imants Lancmanis, kurš bijis tieši iesaistīts un klātesošs visos procesos no atjaunošanas koncepcijas izstrādes pirmsākumiem līdz iekštelpu interjeru restaurācijas pabeigšanai. Sējuma līdzautore ir Rundāles pils muzeja ilggadējā līdzstrādniece Lauma Lancmane, kas pils ansambļa un parka restaurācijas darbos līdzdarbojusies kopš 1975.gada.

Imants Lancmanis atklāj: “Tagad, kad klajā nācis trešais un pēdējais monogrāfijas sējums, lasītājs varēs spriest, vai pieminekļa restaurācijā izvirzītie uzdevumi ir izpildīti, vai muzeja koncepcija pils atjaunošanai ir bijusi pārliecinoša. Katrā ziņā Rundāles pils savu 285.dzimšanas dienu 2021.gada 24.maijā sagaidīja ne vien ar pabeigtu restaurācijas programmu, bet arī ar īstenotu sākotnējo virsuzdevumu – atdzīvināt Kurzemes hercogu vasaras rezidences tēlu un pili piepildīt ar mākslas priekšmetiem, kas neatpaliek no hercogu laika kolekcijām.”

Grāmatas autori vēstījumu sāk ar vēsturisku atkāpi, pārskatu par iepriekšējiem centieniem saglabāt un atjaunot pili. Nodaļa veidota pēc hronoloģiska principa kā notikumu hronika, kas aptver laika posmu no 18.gadsimta līdz 1964.gadam. Pieminekļa konservācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas process grāmatā izklāstīts vairākās nodaļās atbilstoši darbu veidiem. Katrā nodaļā vispirms sniegts apvienojošs attiecīgas jomas restaurācijas darbu pārskats, kas vēsta par sākotnējo stāvokli, darbu tehnoloģiju, izpildītājiem, darbu gaitu un rezultātu. Tam seko atsevišķu telpu apskati, izceļot apdares specifiku un restaurācijas darbu īpatnības. Attēlos var izsekot telpas un apdares detaļu stāvoklim pirms restaurācijas, darbu gaitā un pēc to pabeigšanas. Liela vērība pievērsta interjeru iekārtojuma koncepcijai un tās realizācijai, kas bija ļoti svarīga daļa pils atdzimšanas procesā. Sējumā ietverts arī parka, apkārtnes un citu pils ansambļa ēku atjaunošanas apskats.

Foto – G.Ivuškāns

Rundāles pils muzeja direktore Laura Lūse īpašu pateicību izsaka atbalstītājiem: “Ar dāsnu Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu bija iespējams pabeigt pils interjeru restaurāciju (2010–2014) un atrādīt daudzu gadu veikumu izdevumos. Sērijas noslēdzošās grāmatas izdošanai Rundāles pils muzejs saņēma līdzfinansējumu arī no Valsts kultūrkapitāla fonda. Abu fondu atsaucība ir ļāvusi iemūžināt un publiskot nenovērtējami nozīmīgu vēstures liecību kopumu.”

Sadarbības gados Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalstījis gan vērienīgus restaurācijas darbus, gan konferenču un zinātnisko pasākumu organizēšanu, gan monogrāfiju sērijas par Rundāles pili tapšanu. “Ir būtiski, ka ir tapusi vēsturiski nozīmīga dokumentācija, kurā iemūžināta Rundāles pils, tās vēsture un atjaunošana. Esmu pārliecināta, ka tas būs vērtīgs materiāls gan restauratoriem un mākslas vēsturniekiem, gan sabiedrībai,” pauž mecenāte Ināra Tetereva.

Grāmata izdota 1000 eksemplāros latviešu valodā ar nodaļu kopsavilkumiem un attēlu parakstiem angļu valodā. Grāmatas māksliniece ir Inese Hofmane. Grāmatu iespējams iegādāties Rundāles pils muzeja kasē.

Monogrāfijas atklāšanas svētki norisinājās īpašā dienā, 29.jūlijā, kad Rundāles pils muzeja bijušais direktors un grāmatas autors Imants Lancmanis atzīmēja savu dzīves jubileju. Šajā dienā mecenāte Ināra Tetereva Imantam un Laumai Lancmaņiem pasniedza Borisa un Ināras Teterevu fonda augstāko apbalvojumu – fonda Goda zīmi. Savukārt Imants Lancmanis īpašu dāvanu pasniedza Rundāles pils muzejam – viņa gleznu cikla Lieldienu vīzijas Latvijā trīs darbus.

2016.gadā neilgi pirms Ziemassvētkiem Sv.Pētera baznīcā Rīgā tika atklāta vienas gleznas izstāde, tās nosaukums bija Kristus jautājums 2016.gada Lieldienās. Tomēr 2019.gadā glezna tika papildināta līdz trīsdaļīgam Lieldienu ciklam, kurā parādās divi galvenie Jēzus Kristus misijas brīži – Svētais vakarēdiens un Kristus nāve pie krusta. Visas trīs cikla Lieldienu vīzijas Latvijā gleznas – Kristus jautājums 2016.gada Lieldienās, Kristus mācekļa apmulsums mielasta laikā un Kristus mācekļu šķietamā klātbūtne Golgātas kalnā – tagad atrodas Rundāles pils muzejā.

“Vēlēšanās šajā tēmā izpaust konkrēto, cilvēcisko un ikdienišķo noteica māksliniecisko metodi, kam pamatā ir konkrēti cilvēki attiecīgos tērpos, fotogrāfiska ir apkārtējā daba, koki, zāle un puķes. Šāda glezniecības pieeja raksturo visas trīs gleznas. Kristus vēstījums ir mūžīgs, universāls un pārnacionāls. Katrai tautai un katrā laikā Kristus ir citāds, cenšoties viņa tēlu un bībelisko notikumu vidi savienot ar vietējās vides izjūtu, tāpēc tēlu tipāžs, apģērbs un vide nav nejaušība,” par glezniecības pieeju stāsta Imnts Lancmanis. Mākslas darbus vēl īpašākus dara fakts, ka mākslinieks tajos ir iegleznojis savus kolēģus – Rundāles pils muzeja darbiniekus. Gleznas apskatāmas pils staļļu ēkā līdzās citiem vēsturiskiem sakrālās mākslas darbiem.