Izmaiņas uzņēmumu energoauditu veikšanā pēc 30. jūnija

0
234

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) atgādina, ka uzņēmuma energoauditus lielajiem elektroenerģijas patērētājiem neatkarīgi eksperti ēku energoefektivitātes jomā drīkst veikt līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Ja līdz 2023. gada 30. jūnijam lielais elektroenerģijas patērētājs ir noslēdzis līgumu ar neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā par uzņēmuma energoaudita veikšanu, uzņēmuma energoaudits jāreģistrē Būvniecības informācijas sistēmā četru mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

BVKB vērš uzmanību, ka pārejas periodā iesniegtajiem uzņēmumu energoauditiem, kurus veikuši neatkarīgi eksperti ēku energoefektivitātes jomā, tiks lūgts uzrādīt līgumu, lai pārliecinātos, ka tas noslēgts līdz 2023. gada 30. jūnijam. Uzņēmumu energoauditus, kas neatbildīs minētajiem nosacījumiem, Birojs nepieņems.

No 2023. gada 1. jūlija uzņēmuma energoauditus lielajiem elektroenerģijas patērētājiem drīkst veikt akreditēti uzņēmumu energoauditori:

  • SIA CMB
  • SIA Efekta
  • SIA EKODOMA
  • SIA energi
  • A/S Inspecta Latvia
  • SIA LBRA
  • Tehnisko ekspertu SIA TUV Nord Baltik

Izņēmums ir gadījumā, ja 90 % vai vairāk no lielā elektroenerģijas patērētāja kopējā enerģijas galapatēriņa tiek patērēti ēkās (apkure, sadzīves vajadzībām nepieciešamā karstā ūdens sagatavošana, ventilācija un dzesēšana, apgaismojums) un minētais patēriņš nav saistīts ar ražošanas procesu nodrošināšanu, tad uzņēmuma energoauditu ir tiesīgs veikt neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā atbilstoši normatīvajos aktos par uzņēmumu energoaudita veikšanu noteiktajām prasībām.