Izmanto inovatīvus ģeosintētiskos materiālus meža ceļu būvniecībā

0
562
Foto: LVM

Lai nodrošinātu ceļa nestspēju kūdrainā augsnē, meža autoceļa Skrīveru jaunais ceļš pārbūves darbos zem salturīgā smilts slāņa AS Latvijas valsts meži (LVM) izmantojusi inovatīvu materiālu – ekstrudēta polimēru ģeorežģa un ģeotekstila kompozītu. Būvdarbu pabeigšana un vairāk nekā 8 km garā meža autoceļa nodošana ekspluatācijā plānota šī gada oktobra sākumā.

Materiāls tika ieklāts tajos ceļa posmos, kur esošā ceļa klātne bija uz nenoturīgām gruntīm ar kūdras piejaukumu.

“Meža autoceļa projektēšanas darbu laikā, veicot ģeotehnisko izpēti, tika konstatēts, ka esošā ceļa uzbērumā vairākos posmos ir kūdras augsnes, kas sajauktas kopā ar celmiem. Šajos posmos ceļa nestspējas nodrošināšanai bija jāveic vai nu grunts apmaiņa, vai jāparedz papildu ceļa konstrukcijas pastiprināšanas pasākumi. Lai nodrošinātu, ka maģistrālais meža autoceļš pēc pārbūves būtu izmantojams visu gadu (izņemot pavasara un rudens lietavu periodu), būvprojekta autors šajos posmos paredzēja izmantot inovatīvu ģeosintētisko materiālu – ekstrudēta polimēra ģeorežģa un ģeotekstila kompozītu. Šo būvizstrādājumu veido, rūpnieciski salīmējot divus ģeosintētiskos materiālus – ģeorežģi un ģeotekstilu. Šāds būvizstrādājums nodrošina ceļa segas atdalīšanas un stiprināšanas funkciju, kā rezultātā ar mazāku būvmateriālu patēriņu tiek sasniegta paredzamā ceļa nestspēja. Būvniecības process ir samērā vienkāršs, jo ceļa segumā nav jāiestrādā divi atsevišķi būvizstrādājumi,” skaidro LVM Meža infrastruktūra meža autoceļu eksperts Ivars Caune.

Meža autoceļa kopējais garums ir 8,236 km. Būvniecības darbus būvobjektā veic SIA Rubate, savukārt projektēšanas darbus šim pārbūves būvobjektam veica SIA Vertex projekti.