Izsludina konkursu atlikušajiem Valmieras Drāmas teātra būvdarbiem

0
278
Valmieras teātris. Attēls ilustratīvs

VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) izsludinājusi atklātu konkursu būvniecības uzņēmumiem atlikušo būvdarbu veikšanai, kas nepieciešami Valmieras Drāmas teātra ēkas rekonstrukcijas pabeigšanai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, informē VAS Valsts nekustamie īpašumi valdes locekle Jeļena Gavrilova.

“VNĪ dara visu, kas no mums kā pasūtītāja ir atkarīgs, lai nodrošinātu Valmieras Drāmas teātra (VDT) ēkas rekonstrukcijas nepārtrauktību un 2024.gada pirmajā pusē teātra kolektīvs varētu atgriezties rekonstruētās telpās. Pēc līguma izbeigšanas ar pilnsabiedrību SBSC, VNĪ veiksmīgi izdevās piesaistīt būvnieku neatliekamo darbu veikšanai, lai izvairītos no ēkas konservācijas darbiem un turpinātu būvprojektā paredzētos darbus. Ceram, ka arī tagad izsludinātajā būvniecības iepirkumā izdosies atrast atbildīgu un rūpīgu darbu veicēju,” uzsver Gavrilova.

Saskaņā ar izsludinātā iepirkuma nosacījumiem, paredzamais būvdarbu izpildes termiņš ir 14 mēneši, būvuzņēmumi piedāvājumus var iesniegt līdz 2023.gada 1.marta plkst.10:00. Pieteikšanās un plašāka informācija par iepirkumu: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95010

Līdz maijam VDT ēkā turpināsies neatliekamie būvdarbi nesošo konstrukciju mehāniskās stiprības un stabilitātes nodrošināšanai, tostarp pamatu pastiprināšana, izbūve un ēkas nesošo konstrukciju izbūve saskaņā ar būvprojekta risinājumiem. Ar būvuzņēmumu SIA AIMASA līgums par 1,75 miljoniem eiro tika noslēgts 2022.gada novembra sākumā un patlaban darbi norit saskaņā ar plānoto būvdarbu veikšanas grafiku.

VNĪ izbeidza līgumu ar iepriekšējo VDT ēkas rekonstrukcijas būvdarbu veicēju – pilnsabiedrību SBSC, jo tā pēc vairākkārtējiem pieprasījumiem nespēja atbilstoši normatīvajiem aktiem, tostarp Ekonomikas ministrijas izstrādātajām vadlīnijām par būvniecības izmaksu sadārdzinājuma novērtēšanu un kompensēšanu, pamatot būvniecības izmaksu sadārdzinājuma 50% apmērā no būvdarbu līguma summas jeb 3,8 miljonu eiro (ar PVN) cēloņsakarību ar uzsākto karadarbību Ukrainā, kā arī nespēja iesniegt dokumentus, kas apliecinātu pieprasītā sadārdzinājuma pamatotību vairākās tāmes pozīcijās. Tāpat faktiskā darbu izpilde būtiski atpalika no līgumā paredzētās – 2022.gada 30.septembrī faktiskā darbu izpilde bija tikai 21%, kaut arī saskaņā ar līguma būvdarbu grafiku tai būtu jābūt 50% no kopējā būvdarbu apjoma. Arī Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa pārbūves projektā pilnsabiedrība SBSC atpaliek no līguma būvdarbu grafikā paredzētās darbu izpildes – šajā projektā būvniekam ir uzdots mobilizēt resursus līguma savlaicīgai izpildei un rezultātu sasniegšanai.

VDT ēka ir vērtīgs sava laika modernās arhitektūras piemērs un ir kultūrvēsturisks objekts. Ēkas galvenā – Lielā – zāle skatītājiem tika vērta 1996.gadā nogalē bijušā Latviešu biedrības nama vietā pēc arhitektu M. Ģelža, O. Upacieres un J. Guseva projekta kā liela apjoma moderna mūra ēka ar divām zālēm, teātra muzeju, mākslas salonu un kafejnīcu. Taču kopumā teātra ēka tika nodota drošā ekspluatācijā tikai 2004.gada decembrī.

Pēc rekonstrukcijas pabeigšanas 2024.gada pirmajā pusē VDT ēkai būs paaugstināta energoefektivitāte un uzlabota energovadība, teātra darbiniekiem nodrošināta komfortablāka darba vide, izbūvēta jauna black box zāle, kā arī uzlabota vides pieejamība. Plānotās VDT projekta kopējās izmaksas ir 10,41 miljoni eiro (kas ietver būvniecības, projektēšanas, autoruzraudzības, aprīkojuma iegādes u.c. izmaksas).