Izsludina pieteikšanos uz trīs valdes locekļu amatiem SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

0
618

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja izveidotā nominācijas komisija ir izsludinājusi pieteikšanos konkursā uz trīs SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) valdes locekļu amata vietām un apstiprinājusi kandidātiem izvirzāmās prasības.  Kandidāti uz amatiem varēs pieteikties līdz 2020.gada 21.jūlijam.

Kandidātiem ir jāatbilst obligātajām minimālajām prasībām – valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību), akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās,  finansēs, ekonomikā, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, darba pieredze un izpratne par uzņēmuma darbības jomu un nevainojama reputācija. Papildus kapitāla daļu turētājs ir noteicis, ka pretendentam ir jābūt sekojošām kompetencēm, lai pildītu valdes locekļa pienākumus – komandas vadīšana, orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, kā arī pārmaiņu vadīšana.

Katram valdes locekļa amatam ir noteiktas specifiskas profesionālās pieredzes prasības.

Tiek meklēts valdes loceklis ar kompetenci kapitālsabiedrības darbības jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar minētajām darbības jomām.

Darbam valdē tiek meklēts kandidāts ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos.

Trešajam valdes loceklis ir jābūt ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā, pieredze nozīmīgu pārmaiņu vadībā, pierādāma pieredze korporatīvās pārvaldības jautājumos.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā.

Informācija par konkursu pieejama Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un kapitālsabiedrības mājas lapā.

RNP valdē šobrīd darbojas trīs pagaidu valdes locekļi, kas darbosies līdz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktā konkursa kārtībā tiks izvēlēta jauna valde.

Ar Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītājas Ivetas Zalpēteres rīkojumu ir uzsākts RNP trīs valdes locekļu amatu kandidātu nominācijas process un izveidota nominācijas komisija. Komisijā darbosies Rita Logina, Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja, Vladislavs Vespers, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs, Darja Ivanova, AS Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor” Dzīvojamo māju un dzīvokļu departamenta vadītāja, un Inga Bratena, augstākā līmeņa vadītāju atlases zīmola Better Boards vadītāja. Komisiju vada Iveta Zalpētere.