Izsludinās iepirkumu kultūras nama pārbūvei Salaspilī

0
302

Pieņemts lēmums izsludināt jaunu iepirkuma procedūru kultūras nama Enerģētiķis pārbūvei, informē Salaspils novada pašvaldībā.

2019.gadā tika izsludināts metu konkurss. Tā galvenie vērtēšanas kritēriji bija arhitektoniskā risinājuma atbilstība pilsētvides kontekstam, idejas oriģinalitāte, ēkas funkcionālais plānojums un atbilstība projektēšanas darba uzdevumam, teritorijas labiekārtojuma risinājumi un objekta sasaiste ar pilsētvidi, kā arī ilgtspējīgi un energoresursus taupoši risinājumi. Konkursā par vispiemērotāko atzina personu apvienības Arhitekti Edijs Levins, Agnese Stasune, Iveta Lūse izstrādāto metu ar devīzi SALA0001.

Ēkas rekonstrukcijas risinājumā nama jaunais veidols ļaus kultūrai iziet ārpus ierastajām ēkas sienām. Nama apmeklētājus sagaidīs plašs vestibils ar garderobi, mūsdienīgas izmaiņas piedzīvos gan lielā zāle, gan citas telpas. Būve tiks paplašināta vēl par vienu zāli, ēkā būs integrēts lifts un vasarā plānots izmantot jumta terasi. Ēkas funkcionālie papildinājumi paredz mazās zāles telpu ar brīvi modelējamu sēdvietu un aprīkojuma izkārtojumu, savukārt ēkas paplašinātais apjoms plānots kā aktieru, nodarbību apmeklētāju un personāla apkalpojoša zona. Turpat arī baleta zāle un nodarbību zāle, kurām ierīkota atsevišķa ieeja un ģērbtuves. Arī aktieru un administrācijas telpas paredzēts veidot kā nodalītu plūsmu ar savu ieeju un palīgtelpām.

Izstrādājot pārbūves projektu, īpaši piedomāts arī par energoefektivitāti. Savukārt, labiekārtojot teritoriju plānots izbūvēt laukumu nama priekšpusē, tam funkcionāli darbojoties arī nesaistīti ar kultūras namu – jebkurā laikā esot brīvi pieejamai un lietojamai publiskai pilsētas telpai.

Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Anspaks: “Kultūras nama Enerģētiķis pārbūves projekts ir viens no sarežģītākajiem un apjomīgākajiem projektiem, ko līdz šim realizējusi Salaspils novada pašvaldība. Projektā risināta komplicēta ēkas esošo būvkonstrukciju pastiprināšana, risināti jautājumi, kas saistīti ar ēkas vēsturiskā veidola saglabāšanu, vienlaicīgi padarot ēku atbilstošu mūsdienu arhitektoniskajām prasībām un integrējot to esošajā pilsētvidē. No padomju laika kultūras nama, kas paredzēts vienveidīgai izmantošanai, kultūras nams pārtaps multifunkcionālā kultūras centrā ar daudzveidīgām izmantošanas iespējām un plašu, labiekārtotu ārtelpu.