Izsludināta pieteikšanās uz trīs padomes locekļu amatiem “Rīgas Siltumā”

0
50

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja izveidotā nominācijas komisija ir izsludinājusi pieteikšanos uz trīs AS Rīgas Siltums padomes locekļu amata konkursiem un apstiprinājusi kandidātiem izvirzāmās prasības.  Kandidāti uz amatiem varēs pieteikties līdz 2020.gada 20.jūlijam.

Kandidātiem ir jāatbilst obligātajām minimālajām prasībām – valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī, augstākā izglītība, darba pieredze un izpratne par uzņēmuma darbības jomu un nevainojama reputācija. Papildus kapitāla daļu turētājs ir noteicis, ka pretendentam ir jābūt sekojošām kompetencēm, lai pildītu padomes locekļa pienākumus – orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana un lēmumu pieņemšana un atbildība.

Katram padomes locekļa amatam ir noteiktas specifiskas profesionālās pieredzes prasības.

Darbam padomē tiek meklēts kandidāts ar kompetenci kapitālsabiedrības darbības jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz 3 gadu darba pieredze siltumenerģijas vai citu komunālo pakalpojumu piegādes un/vai nodrošināšanas jomā, izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar minētajām darbības jomām, kā arī pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz 3 gadu darba pieredze uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā.

Otrs padomes loceklis – ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos.

Trešajam padomes loceklim ir jābūt ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā. Pēdējo 15 gadu laikā kandidātam ir bijusi vismaz 3 gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā, pieredze nozīmīgu pārmaiņu vadībā, pierādāma pieredze korporatīvās pārvaldības jautājumos. Vēlama pieredze nozīmīgu strukturālu reorganizāciju plānošanā un/vai īstenošanā.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā.

Informācija par konkursu pieejama Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un kapitālsabiedrības mājas lapā.

Par padomes locekļu amatu kandidātu nominācijas komisiju

Ar Rīgas Siltums dalībnieku sapulces lēmumu darbam padomē šā gada aprīlī tika iecelti trīs padomes locekļi, kas darbosies līdz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktā konkursa kārtībā tiks izvēlēta jauna padome.

Ar Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītājas Ivetas Zalpēteres rīkojumu ir uzsākts Rīgas Siltums trīs padomes locekļu amatu kandidātu nominācijas process un izveidota nominācijas komisija. Komisijā darbosies Rita Logina, Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja, Artūrs Zeps, Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors, Inga Bratena, augstākā līmeņa vadītāju atlases zīmola Better Boards vadītāja, un Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā. Komisiju vada Iveta Zalpētere.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit