Izsludināts ideju konkurss “Drosmes mājas” būvniecībai

0

Biedrība Žaņa Lipkes memoriāls izsludinājis atklātu ideju konkursu Žaņa Lipkes memoriāla izglītības centra ēkas jaunbūve Rīgā, Mazā Balasta dambī 6, vēstīts

Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvu, arhitektoniski pārdomātu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri ēkas jaunbūvei Rīgā, Mazā Balasta dambī 6, izmantojot radošu sacensību un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem.

Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajām, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošajām, idejām, kuru ņemt par pamatu izstrādājot apbūves ieceri, kas tiks balstīta uz konkursā piedāvāto jaunbūves priekšlikumu.

Konkursa objekts – Žaņa Lipkes memoriāla izglītības centra jaunbūves Rīgā, Mazā Balasta dambī 6, arhitektoniskie risinājumi un konkursa teritorijas ģenerālplāna koncepcija.

Žūrijā – konkursa rīkotāja pārstāvji, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvis un citi konkursa rīkotāja nozīmēti eksperti.

Konkursa balvu fonds ir 8 500 eiro.

Ideju konkurss ir atklāts vienlīdz pieredzējušiem arhitektu birojiem, studentiem, jauniem profesionāļiem un to apvienībām.

NOLIKUMS

KONKURSA MATERIĀLI

Idejas konkursam var iesniegt līdz 18.decembrim.

Pievienot komentāru