Izsludināts iepirkums “Terehovas” modernizācijas 2.posmam

0
638

Turpinot iesākto Latvijas–Krievijas noslogotākās robežšķērsošanas vietas Terehova infrastruktūras uzlabošanu VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) izsludinājusi Projektē un būvē iepirkumu modernizācijas otrajam posmam, kurā paredzēts īstenot galvenās administratīvās ēkas pārbūves darbus un veikt autobusa pasažieru rokas bagāžas pārbaudes termināla izbūvi, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Robežšķērsošanas vietas Terehova modernizācijas otrā posma īstenošanu plānots sākt šī gada rudenī, paredzot desmit mēnešus projektēšanas darbu veikšanai, un būvdarbus pabeigt līdz 2023.gada rudenim.

Darbu gaitā atjaunos un pārbūvēs 1997.gadā celto administratīvo ēku 1201,1 kvadrātmetra platībā, pielāgojot to mūsdienu prasībām, kā arī papildus piebūvi autobusa pasažieru rokas bagāžas pārbaudei 569 kvadrātmetru platībā.

Būvuzņēmēji var pieteikties iepirkumam līdz 2.septembrim.

Pašlaik robežšķērsošanas vietā Terehova aktīvi turpinās robežšķērsošanas vietas attīstības pirmais posms, ko plānots pabeigt līdz 2021.gada nogalei. Darbu gaitā 2021.gada sākumā pieņemta ekspluatācijā padziļinātās muitas kontroles ēka, kas ļāva dubultot pārbaužu jaudu, ļaujot vienlaicīgi padziļināti pārbaudīt divus kravu transportlīdzekļus un vienu vieglo transportlīdzekli. 

Vienlaikus izbūvēta servertelpa, kas ir galvenās smadzenes nepārtraukto elektronisko sakaru un ietaišu darbībai, kas nepieciešamas efektīvai robežsargu un muitnieku kontroles procedūru veikšanai, kā arī uzstādītas jaunas attīrīšanas iekārtas, tādējādi uzlabojot vides stāvokli pierobežā. 

Patlaban tiek izbūvēti seši kontroles paviljoni un virs tiem esošās nojumes.

Vērienīgi būvdarbi – robežšķērsošanas vietas Terehova attīstības modernizācijas projekta pirmais posms notiek kopš 2019.gada un tie norit vairākās kārtās, nepārtraucot kontroles dienestu darbību. Projekta pirmais posms tiek īstenots Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam līdzfinansēta projektā Robežšķērsošanas vietas “Terehova–Burački” attīstība, savukārt projekta turpinājums – otrais posms – tiek finansēts no Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana projekta Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”

Kopējais projekta ieguldījumu apjoms abos projektos Terehovā būs 10 100 700 eiro bez PVN.

Latvijas un Eiropas Savienības drošībai nozīmīgu objektu uzturēšana un robežu attīstīšana ir viens no VNĪ darbības virzieniem. Kopumā VNĪ vadībā īstenoto Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežu modernizācijā šobrīd tiek ieguldīti 18,5 miljoni eiro. Šo projektu rezultātā līdz 2023.gada beigām robežkontroles punktos strādājošajiem būs pieejami ērti un mūsdienīgi darba apstākļi, uzlabota robežkontrolei un muitas kontrolei nepieciešamā infrastruktūra, padarot robežu šķērsošanu efektīvāku un ātrāku.