Izsludināts iepirkums Valsts policijas ēku būvprojekta izstrādei

0
678

Izsludinājusi atklāts konkurss Valsts policijas ēku Rīgā, Stabu ielā 89 un Bruņinieku ielā 72B būvprojekta izstrādei, telpu pielāgošanai policijas vajadzībām un autoruzraudzībai, informē Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 2022.gada 28.marta pulksten 11 EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās atsevišķās daļās – viena no iepirkuma daļām ir Stabu ielas 89, Rīgā ēkas būvprojekta izstrāde, telpu pielāgošana un autoruzraudzība. Šajā ēkā atrodas Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, pēc pārplānošanas tajā tiks izvietota arī moderna ekspertīžu laboratorija. Otra iepirkumu daļa – būvprojekta izstrāde, telpu pielāgošana un autoruzraudzība, ir paredzēta īstenot ēkai Rīgā, Bruņinieku ielā 72B, kur ir izvietota Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde.

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietnieks Dmitrijs Homenko norāda: “Abu ēku renovācija ir ne tikai sen lolota vajadzība, bet nozīmīgs solis nepieciešamās infrastruktūras izveidē. Ēkas renovācijas plānotājiem būs svarīgi izprast mūsdienīga izmeklētāja darba vietas vajadzības un rast iespēju tās maksimāli efektīvi veidot esošo ēku ietvaros. Mūsdienīgi darba apstākļi nodrošinās kvalitatīvāku un efektīvāku darbu Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes un Kriminālistikas pārvaldes darbiniekiem,  kā arī šie uzlabojumi palīdzēs paātrināt noziegumu kopējo izmeklēšanas gaitu. Telpu rekonstrukcija, darbinieku apmācība, jaunu IT risinājumu ieviešana, tas viss tiek darīts tikai ar vienu mērķi – tuvāko trīs gadu laikā būtiski mainīt pieeju ekonomisko noziegumu izmeklēšanā un efektivitātes rādītāju paaugstināšanā.”

Par konkursa pretendentu var būt jebkurš no šādiem piegādātājiem – fiziskā persona, juridiskā persona, personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), kurai nav juridiskās personas statuss, piegādātāju apvienība –, kas piedāvā tirgū sniegt projektēšanas pakalpojumus. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums nolikumā noteiktajā kārtībā. Komisija nolikumā noteiktajā kārtībā izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, izmantojot kritērijus – pakalpojuma cena un autoruzraudzības īpatsvars kopējā pakalpojuma cenā.

Detalizētāka informācija par pieteikuma sagatavošanas un tā izvērtēšanas nosacījumiem lasāma konkursa nolikumā, kas pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Iepirkums notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekts Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” projekta ietvaros.