Izsniegta būvatļauja tirdzniecības centra celtniecībai Carnikavā

0
324
Vizualizācija no Adazunovads.lv

Ādažu novada būvvalde izsniegusi būvatļauju būvdarbu sākšanai tirdzniecības centra celtniecībai Carnikavā, Atpūtas ielā, kur iecerēts jauns Rimi lielveikals. Novada domē informē, ka noslēgtais būvdarbu līgums paredz, ka darbiem ir jābūt pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līdz šī gada 30.septembrim.

Saskaņā ar būvprojektu  tirdzniecības  centra  būvniecības  iecerei  paredzēti  zemesgabali Carnikavā Atpūtas ielā  1 un Atpūtas ielā 3. Zemesgabalos esošo apbūvi paredzēts nojaukt. Projektētās ēkas arhitektūra un apjoms risināts saliekamā dzelzsbetona kolonnu tīkla, jumta tērauda kopņu konstrukcijās, bet  sienas  veidotas  no tumša  pamattoņa paneļiem,  tos  papildinot  ar  koka apdares fasādes risinājumu gandrīz visā ēkas apjomā. Ielas pusē paredzēts stiklojums vairāk kā 30% no pirmā stāva fasādes platības.

Pirms būvdarbu uzsākšanas teritoriju paredzēts nožogot. Būvprojekta sastāvā esošais Darbu organizēšanas projekts detalizēti noteic prasības un nosacījumus katra būvdarbu etapa veikšanai, t.sk paredz, ka visus darbus koku tuvumā (rakšanas darbus jebkurā no koku sakņu aizsardzības zonām, koku sakņu sagatavošanu un koku laistīšanas sistēmas izveidi, kā arī koku vainaga kopšanu, zaru liekšanu) veic sertificēts koku kopējs – arborists.

Saskaņā ar spēkā esošo Carnikavas novada Teritorijas plānojumu apbūvējamais zemes gabals atrodas Jaukta centra apbūves zonā, kur viena no atļautajām izmantošanām ir Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve. Objekta būvdarbu valsts kontroli un objekta pieņemšanu ekspluatācijā veic Būvniecības valsts kontroles birojs.