Izstrādās būvprojektu daudzdzīvokļu ēku kompleksam Rēzeknē

0
270

Noslēgts iepirkuma līgums ar iepriekš izsludinātā arhitektūras metu konkursa uzvarētāju SIA REM PRO par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa Maskavas ielā 25 un Maskavas ielā 27, Rēzeknē būvprojekta izstrādi un uzraudzību. SIA REM PRO piedāvājums tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko un atbilstošāko metu konkursa nolikumam.

Lai piesaistītu pilsētai jaunus iedzīvotājus un kvalificētus speciālistus darbam Rēzeknes uzņēmumos, kā arī lai rūpētos par ģimenēm draudzīgu un Rēzeknes apzaļumošanas koncepcijai atbilstošu apbūvi pilsētā, pašvaldība plāno Ziemeļu mikrorajona industriālās teritorijas parkam piegulošajā teritorijā divas zemes vienības 4,2837 ha platībā atvēlēt mūsdienīga un funkcionāla daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa izbūvei.

Būvprojektā paredzēts izmantot Ekonomikas ministrijas izstrādātu tipveida projektu, iekļaujot 3–5 stāvu māju (kopā 360 dzīvokļi), ielu, ceļu un laukumu ar cieto segumu izbūvi. Būvprojekta izstrādi plānots veikt 12 mēnešu laikā. Būvniecība noritēs vairākās kārtās, piesaistot daudzdzīvokļu dzīvojamo īres māju būvniecībai paredzēto Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Pirmajā kārtā paredzēts uzbūvēt dzīvojamās mājas ar 120 dzīvokļiem.

Viens no izaicinājumiem Rēzeknē, tāpat kā citur Latvijā, ir mūsdienu būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu un par pieejamu cenu mājokļu pieejamības nodrošināšana, tāpēc mūsdienu dzīves prasībām atbilstoša mājokļa pieejamība ir viena no šī brīža prioritātēm. Plānojumu paredzēts izstrādāt tā, lai pēc iespējas samazinātu apsaimniekošanas izmaksas, kā arī mazinātu apsaimniekošanas ietekmi uz iedzīvotāju komforta līmeni.

Projekta mērķis ir izveidot iedzīvotājiem komfortablu vidi, kur būtu patīkami uzturēties, satikties un atpūsties. Ēku kompleksa teritorijā iedzīvotājiem būs pieejamas plašas zaļās zonas, ūdenskrātuve, sporta laukumi, bērnu rotaļu laukumi, speciālas zonas mājdzīvniekiem, modernas atkritumu šķirošanas iespējas, autostāvvietas u.tml. Ēkās tiks nodrošināta atjaunojamās enerģijas izmantošana.