Izstrādās būvprojektu Salaspils centrālajam laukumam

0
244

Salaspils novada pašvaldība apstiprinājusi pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūves un pilsētas galvenā laukuma izveides būvprojekta izstrādes konkursa rezultātus, par piemērotāko atzīstot SIA E. Daniševska birojs kā būvprojekta izstrādātāju.

Lai izveidotu mūsdienīgu un funkcionālu Salaspils pilsētas centrālo laukumu, 2017. gadā tika izsludināts metu konkurss. Pēc meta izstrādes tika izstrādāts šīs pilsētas daļas detālplānojums, lai noteiktu un atrastu labākos risinājums satiksmes un gājēju, velobraucēju kustībai.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Anspaks: “Pilsētas laukuma plānošanas un ideju izstrādes posms ir bijis garš, iesaistot šajā darbā gan satiksmes ekspertus, gan arhitektus, gan citus speciālistus, kā arī dodot iespēju iedzīvotājiem paust savas idejas publiskās apspriešanas laikā. Tomēr šādam projektam, kas atstāj milzīgu un ilglaicīgu ietekmi uz pilsētas un novada tēlu, nav pieļaujama paviršība vai plānošanas nepilnība. Tādēļ, uzsākot būvprojekta izstrādi, kas ir pēdējais posms pirms būvniecības uzsākšanas, ir pārliecība, ka Salaspils pilsētas centrālais laukums būs mūsdienīgs, ērts, daudzfunkcionāls un kalpos gan salaspiliešiem, gan novada viesiem. Pilsētas laukumam ir jākļūst par idejiski un arhitektoniski jaunu Salaspils tēla daļu!”

Pilsētas centrālais laukums plānots Līvzemes ielas posmā no pašvaldības domes ēkas līdz krustojumam ar Vītolu ielu un līdz Rīgas ielai. Tas iecerēts kā laikmetīgs, vizuāli pievilcīgs un funkcionāli ērts novada administratīvais centrs, kas veicinātu arī novada atpazīstamību un identitāti. Tāpat projekta ietvaros paredzēts uzlabot satiksmes organizācijas risinājumus teritorijas ielās un krustojumos, radot drošu, universāli lietojamu pilsētas publisko ārtelpu ar gājēju kustības prioritāti pie sabiedriskiem objektiem, attīstītu velo infrastruktūru, kā arī nodrošinot nepieciešamo autostāvvietu kapacitāti administratīvā centra tiešā tuvumā.

Būvprojekta izstrāde notiek saskaņā ar detālplānojuma nosacījumiem. Tie paredz gan ielu apgaismojuma tīklu pārbūvi un uzlabojumus, gan vairāku jaunu elektroauto uzlādes vietu ierīkošanu. Atbilstoši katras zonas funkcionālajām prasībām, teritorijā tiks veidotas arī velo novietnes. Iedzīvotāju ērtībai atpūtas vietu labiekārtojuma elementos paredzēts integrēt drošas un visās sezonās lietojamas USB uzlādes vietas viedierīcēm. Atsevišķām funkcijām paredzēts nodrošināt arī saules energoresursu. Vizuāli izteiksmīgs mākslinieciskais risinājums paredzēts laukumā esošas strūklakas izbūvei. Teritorijā iecerēts veidot plašāku vietu kultūras norisēm, rotaļu laukumus bērniem, kā arī sporta zonas.