Izstrādās lokālplānojumu jaunas katlu mājas būvniecībai Valmierā

0
257

Pašvaldība izstrādās lokālplānojumu jaunas katlu mājas būvniecībai Valmierā, netālu no Olimpiskā centra, lai pilnībā atteiktos no dabasgāzes izmantošanas pilsētas siltumapgādē, aģentūru LETA informēja pašvaldības komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Dzintars Močs.

Valmieras novada dome lēmumu par lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai Ausekļa ielā 30, kur paredzēta jaunas katlu mājas un tai nepieciešamās infrastruktūras būvniecībai, pieņēma pēc AS Valmieras enerģija lūguma. Valmieras enerģija apņēmusies nodrošināt un pilnā apmērā finansēt lokālplānojuma izstrādi.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu pašlaik zemes vienībai Ausekļa ielā 30, kas atrodas blakus AS Valmieras piens un viesnīcai Naktsmājas, iepretī BMX trasei, ir noteikta funkcionālā zona – daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

Topošā Valmieras novada attīstības programma 2022. – 2028.gadam paredz siltumapgādē veicināt pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem un aprites ekonomiku.

Pirmā šķeldas katlumāja Valmierā tika atklāta 2015.gadā Pārgaujā, savukārt 2020.gadā darbu sāka otra šķeldas katlumāja Gaujas labajā krastā. 

Pašlaik abas Valmieras enerģijas katlumājas nodrošina 82,8% pilsētas siltumapgādei nepieciešamā siltuma un 90% siltumenerģijas saražo, kurinot šķeldu.

Tikmēr no Valmieras piena tiek pirkti 15,7% nepieciešamās siltumenerģijas, bet vēl 1,5% – no SIA ITA Ltd. Valmieras piena katlumāja izmanto dabasgāzi, kam cena pieaugusi vairākkārt, un tas būtiski ietekmē kopējo siltumenerģijas tarifu Valmierā.

Lai nākotnē varētu nodrošināties pret dabasgāzes cenu svārstību ietekmi uz siltumenerģijas tarifu un noslēgtu pāreju uz vietējo kurināmo, jābūvē trešā šķeldas katlumāja, skaidro pašvaldība. Plānots, ka tā sāks darbu 2024.gadā.