Izstrādās Rīgas Vidzemes tirgus kvartāla attīstības koncepciju

0
300
Vidzemes tirgus ēka

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā atbalstīti priekšlikumi par Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda piešķiršanu diviem projektiem – sākotnējai būvniecības ieceru tehniskās dokumentācijas izstrādei Zasulauka, Dārzciema un Jāņavārtu dzelzceļa staciju integrēšanai pilsētvidē un pilsētas transporta sistēmā, kā arī Vidzemes (Matīsa tirgus) kvartāla attīstības koncepcijas izstrādei.

Projekta Zasulauka, Dārzciema un Jāņavārtu staciju integrēšanas pilsētvidē un pilsētas transporta sistēmā mērķis ir turpināt  topošās Rail Baltica trases integrāciju pilsētas infrastruktūrā, t.sk. minētajās dzelzceļa stacijās,  veicinot iedzīvotāju mobilitātes paradumu maiņu, attīstot trīs integrētus mobilitātes punktus, veidojot piepilsētas elektrisko dzelzceļu par transporta sistēmas mugurkaulu, tādējādi nodrošinot tā integrāciju pilsētas sabiedriskā transporta tīklā un uzlabojot esošās dzelzceļa infrastruktūras kvalitāti. Šim mērķim no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda nolemts piešķirt līdzekļus 150 tūkstošu eiro apmērā. 

Sagaidāms, ka Vidzemes (Matīsa) tirgus attīstība un potenciāla pilnvērtīga izmantošana, piesaistot dažādas iedzīvotāju grupas, transformēs Rīgas Centra apkaimes pilsētvidi un veicinās pilsētas ekonomiku. Vienlaikus tirgus ir viens no svarīgākajiem enkura objektiem plānotā Centrs-Brasa maršruta posma attīstībai, publiskās ārtelpas labiekārtojumam un funkcionālajai pilnveidošanai, veicinot gājēju infrastruktūras attīstību pilsētvidē. Teritorijas attīstībai tiek plānota finansējuma piesaiste no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam, kā arī citiem publisko investīciju programmu līdzekļiem. Lai nodrošinātu projekta augstu tehnisko gatavību uz projektu iesniegumu atlases izsludināšanas brīdi, kā arī, lai identificētu tālāko tirgus attīstības virzienu un funkcionālo izmantošanu, ir nepieciešams izstrādāt attīstības koncepciju Vidzemes (Matīsa) tirgus kvartāla teritorijas saturiskai izmantošanai un funkcionalitātei. Vidzemes (Matīsa) tirgus kvartāla attīstības koncepcijai nolemts atvēlēt 40 tūkstošus eiro.