Izstrādāti risinājumi Rīgas rātsnama energoefektivitātes paaugstināšanai

0
147

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) sadarbībā ar Rīgas pašvaldības Centrālo administrāciju un ārvalstu partneriem ir sākusi Eiropas Savienības Inovāciju un pētniecības programmas Horizon Europe projekta SMARTeeSTORY ieviešanu, kura mērķis ir rast risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem vēsturiskās ēkās, kur klasiskā renovācija nav iespējama, vēsta Rīgas domē.

Projekta ietvaros Rīgas rātsnamam būs izstrādāti un testēti inovatīvi, vēsturisku ēku specifikai pielāgoti risinājumi ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti, būs integrēti atjaunīgo energoresursu ražošanas un uzkrāšanas risinājumi ēkas energoapgādes sistēmā, kā arī būs paaugstināts ēkas viedums, izstrādājot un ieviešot konceptuāli jaunu, mākslīgā intelekta tehnoloģijās balstītu ēkas vadības un kontroles sistēmu.

Projekta ārvalstu partneri – pētniecības institūcijas, tehniskie un konsultatīvie partneri: RINA Consulting S.p.A., Tecnalia, Cartif, Schneider Electric, Pellini SpA, Exus Software, Stainbeis Innovation GmbH, Tera SRL, Andalūzijas enerģētikas aģentūra u.c.
Pilotprojektu ēkas: rātsnams, Rīgas pašvaldība; Delftas Tehnoloģiju universitātes ēka, Nīderlande; Augstākās tiesas ēka, Granada, Spānija.

Projektu plānots realizēt līdz 2027. gada aprīlim.