Izstrādāts rīcības plāns dzelzceļa radīto trokšņu mazināšanai

0
116
Attēls ilustratīvs

Lai noslogotākajos dzelzceļa posmos mazinātu trokšņa līmeni un tā ietekmi uz apkārtējo vidi un dzelzceļa tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju veselību, VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) izstrādājis rīcības plānu laika periodam no 2024. līdz 2028. gadam, paredzot veikt dažādus mērķtiecīgus pasākumus.

Rīcības plāns trokšņa mazināšanai ir izstrādāts dzelzceļa līniju posmiem, kur satiksmes intensitāte ir lielāka par 30 000 vilcienu sastāviem gadā un kopējais šo dzelzceļa posmu garums ir 50,3 km. Rīcības plāns ietver Rīgas pilsētas, Salaspils novada un Ogres novada pašvaldību teritorijas.

Izstrādājot trokšņu stratēģiskās kartes, tika veikti trokšņa līmeņa aprēķini pie dzīvojamo ēku fasādēm dzelzceļa tuvumā, nosakot katras ēkas  fasādi, kuru troksnis skar visvairāk. Izvērtēts arī iedzīvotāju skaits, uz kuriem iedarbojas dzelzceļa radītais troksnis, un tādējādi noteiktas sešas akustiskās diskomforta zonas – Bieriņi, Maskavas forštate, Ķengarags, Salaspils, Ikšķile un Ogre.

Plānojot trokšņa samazināšanas pasākumus, tika vērtēts, kuru pasākumu ieviešana radītu vislielāko labumu sabiedrības veselībai un rīcības plānā ietverto pasākumu ieviešanas prioritāte noteikta atbilstoši to izmaksu ekvivalencei sabiedrības veselības ieguvumiem. 

Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem, ko LDz plāno realizēt nākamo 5 gadu laikā, lai samazinātu trokšņa radīto ietekmi, ir troksni samazinošo barjeru izbūve akustiskā diskomforta zonā Ķengarags – 618 m garumā. Plānots veikt arī citus pasākumus visās diskomforta zonās, tostarp sliežu un pārmiju pārvedu slīpēšanu, gumijas segumu ieklāšanu un nomaiņu dzelzceļa pārbrauktuvju remonta laikā, garsliežu ieklāšanu u.c darbus, kas saistīti ar dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu un kam ir troksni mazinošs efekts.